Používateľské rozhranie

Sekcia Používateľské rozhranie umožňuje nastaviť správanie programových GUI (grafické používateľské rozhranie) prvkov.

V sekcii Prvky používateľského rozhrania môžete nastaviť vizuálnu stránku programu a použité efekty.

Na zabezpečenie maximálnej ochrany bezpečnostného softvéru môžete zabrániť neoprávneným zmenám nastavení pomocou hesla v časti Nastavenia prístupu.

Nastavením Upozornení a okien správ a Oznámení môžete zmeniť správanie upozornení pri detekcii a správanie systémových oznámení. Nastavenia môžu byť zmenené tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám.

Ak sa rozhodnete nezobrazovať určité upozornenia, budú zobrazené v časti Prvky používateľského rozhrania > Stavy aplikácie. Môžete kontrolovať ich stav, zobraziť viac informácií alebo ich odstrániť.

Integrácia kontextového menu sa zobrazuje po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybrané objekty. Táto funkcionalita slúži na integráciu ovládacích prvkov ESET Endpoint Security do kontextového menu systému.

Prezentačný režim je funkcia určená pre používateľov, ktorí chcú neprerušovane používať svoj softvér a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora a pamäte antivírusom.

Prečítajte si aj kapitolu Ako minimalizovať používateľské rozhranie programu ESET Endpoint Security (užitočné v prípade spravovaných prostredí).