Ako nastaviť funkciu mirror

Program ESET Endpoint Security môže byť nastavený tak, aby ukladal kópie aktualizačných súborov detekčného jadra a tieto aktualizácie distribuoval na ostatné pracovné stanice, ktoré používajú ESET Endpoint Security alebo ESET Endpoint Antivirus.

Nastavenie programu ESET Endpoint Security ako mirror servera pre poskytovanie aktualizácií prostredníctvom interného HTTP servera

1.Otvorte Rozšírené nastavenia stlačením klávesu F5 a rozbaľte sekciu Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror.

2.Rozbaľte sekciu Aktualizácie a uistite sa, že je zapnutá možnosť Automatický výber servera v časti Aktualizácie modulov.

3.Rozbaľte sekciu Aktualizačný mirror a zapnite možnosti Vytvárať kópie aktualizácií a Povoliť HTTP Server.

Viac informácií nájdete v kapitole Aktualizačný mirror.

Sprístupnenie mirrora prostredníctvom zdieľaného sieťového priečinku

1.Vytvorte zdieľaný priečinok na lokálnom alebo sieťovom disku. K priečinku musia mať prístupové práva na čítanie všetci používatelia, ktorých produkty ESET si z daného priečinka budú sťahovať aktualizácie, a lokálny systémový účet musí mať pridelené práva na zápis do priečinka, aby doň bolo možné ukladať kópie aktualizácií.

2.Zapnite možnosť Vytvárať kópie aktualizácií v sekcii Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror.

3.Vyberte vhodný Úložný priečinok kliknutím na Vyčistiť a následne na Upraviť. Vyhľadajte a vyberte vytvorený zdieľaný priečinok.

note

Poznámka

Ak nechcete poskytovať aktualizácie modulov prostredníctvom interného HTTP servera, vypnite možnosť Vytvárať kópie aktualizácií.