ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Instalace z příkazového řádku

ESET Endpoint Security můžete nainstalovat lokálně prostřednictvím příkazového řádku nebo vzdáleně klientskou úlohou z ESET PROTECT.

Podporované parametry

APPDIR=<path>

 • Cesta – platná cesta ke složce.
 • Složka, do které se aplikace nainstaluje.

APPDATADIR=<path>

 • Cesta – platná cesta ke složce.
 • Složka, do které se nainstalují datové soubory aplikace.

MODULEDIR=<path>

 • Cesta – platná cesta ke složce.
 • Složka, do které se nainstalují moduly aplikace.

ADDLOCAL=<list>

 • Komponenty k instalaci – seznam volitelných funkcí, které je možné nainstalovat.
 • Příklad použití .msi balíčku: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>
 • Pro více informací o vlastnosti ADDLOCAL přejděte do databáze znalostí společnosti Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

 • ADDEXCLUDE je seznam funkcí oddělených čárkou, které nechcete nainstalovat. Jedná se o náhradu staré vlastnosti REMOVE.
 • Po vybrání funkce, kterou nechcete instalovat, je nutné definovat úplnou cestu (včetně jejich podfunkcí) a související neviditelné funkce.
 • Příklad použití .msi balíčku: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Parametr ADDEXCLUDE nemůžete použít společně s parametrem ADDLOCAL.

Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec se podívejte do dokumentace Windows Installeru.

Pravidla

 • ADDLOCAL je seznam funkcí oddělených čárkou, které chcete nainstalovat.
 • Po vybrání podřízené komponenty musíte specifikovat také nadřazenou komponentu.
 • Pro správné použití si prohlédněte sekci Další pravidla, kterou naleznete níže.

Komponenty a funkce


note

Instalace komponent prostřednictvím vlastnosti ADDLOCAL/ADDEXCLUDE nefunguje pro ESET Endpoint Antivirus.

Funkce jsou rozděleny do čtyř kategorií:

 • Povinná – tato komponenta musí být vždy nainstalována.
 • Volitelná – instalaci těchto komponent můžete zrušit.
 • Neviditelná – logická součást, která je povinná pro fungování jiných funkcí.
 • Rozcestník – součást, která nemá vliv na produkt, ale musí být v seznamu podfunkcí uvedena.

Níže uvádíme seznam komponent produktu ESET Endpoint Security:

Popis

Název komponenty

Nadřazená komponenta

Přítomnost

Základní komponenty programu

Computer

 

Rozcestník

Detekční jádro

Antivirus

Computer

Povinná

detekční jádro / Detekce škodlivého kódu

Scan

Computer

Povinná

Detekční jádro / Rezidentní ochrana souborového systému

RealtimeProtection

Computer

Povinná

Detekční jádro / Detekce škodlivého kódu / Ochrana dokumentů

DocumentProtection

Antivirus

Volitelná

Správa zařízení

DeviceControl

Computer

Volitelná

Síťová ochrana

Network

 

Rozcestník

Síťová ochrana / Firewall

Firewall

Network

Volitelná

Síťová ochrana / Ochrana proti síťovým útokům / …

IdsAndBotnetProtection

Network

Volitelná

Zabezpečený prohlížeč

OnlinePaymentProtection

WebAndEmail

Volitelná

Web a mail

WebAndEmail

 

Rozcestník

Web a mail / Filtrování protokolů

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Neviditelná

Web a mail / Ochrana přístupu na web

WebAccessProtection

WebAndEmail

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů

EmailClientProtection

WebAndEmail

Volitelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Poštovní klienti

MailPlugins

EmailClientProtection

Neviditelná

Web a mail / Ochrana poštovních klientů / Antispamová ochrana poštovních klientů

Antispam

EmailClientProtection

Volitelná

Web a mail / Filtrování obsahu webu

WebControl

WebAndEmail

Volitelná

Nástroje / ESET RMM

Rmm

 

Volitelná

Aktualizace / Profily / Aktualizační mirror

UpdateMirror

 

Volitelná

ESET Inspect plugin

EnterpriseInspector

 

Neviditelná

Skupiny funkcí:

Popis

Název komponenty

Vyžadováno

Všechny povinné funkce

_Base

Neviditelná

Všechny dostupné funkce

ALL

Neviditelná

Další pravidla

 • Pokud se rozhodnete pro jakoukoli součást WebAndEmail, je nutné specifikovat také neviditelnou položku ProtocolFiltering.
 • V názvech funkcí se rozlišuje velikost písmen. UpdateMirror není to samé jako UPDATEMIRROR.

Seznam vlastností konfigurace

Vlastnost

Hodnota

Funkce

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Detekce potenciálně nechtěných aplikací (PUA)

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Viz níže

Podívejte se níže na vlastnost LiveGrid

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Naplánovat a spustit Kontrolu počítače po dokončení instalace.

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Nastavení proxy serveru

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy serveru

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Port, na kterém poslouchá proxy server

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

Uživatelské jméno pro autentifikaci

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

Heslo pro autentifikaci

ACTIVATION_DATA=

Viz níže

Aktivace produktu licenčním klíčem nebo offline licenčním souborem

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Pokud nastavíte "1", nezobrazí se při prvním spuštění dialogové okno pro aktivaci produktu.

ADMINCFG=

<path>

Cesta k exportované konfiguraci ve formátu XML
(výchozí hodnota: cfg.xml)

Vlastnosti dostupné pouze v ESET Endpoint Security

CFG_EPFW_MODE=

0 – Automatický (standardní)
1 – Interaktivní
2 – Administrátorský
3 – Učící

Režim filtrování firewallu

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<timestamp>

Konec učícího režimu definovaný v unixovém čase

Vlastnost LiveGrid®

Pokud při instalaci ESET Endpoint Security použijete parametr CFG_LIVEGRID_ENABLED, výsledné nastavení produktu bude:

Funkce

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Reputační systém ESET LiveGrid®

Zapnuto

Zapnuto

Systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Vypnuto

Zapnuto

Odesílat anonymní statistiky

Vypnuto

Zapnuto

Vlastnost ACTIVATION_DATA

Formát

Způsob

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktivace prostřednictvím ESET licenčního klíče (vyžadováno připojení k internetu)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktivovali prostřednictvím offline licenčního souboru

Vlastnost jazyka

Jazyk ESET Endpoint Security (definovat je nutné oba parametry)

Vlastnost

Hodnota

PRODUCT_LANG=

LCID desítkové číslo (Locale ID). Například 1029 pro češtinu. Více informací si přečtěte v kapitole Podporované jazyky.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID řetězec (Language Culture Name) uvedený malými písmeny. Například cs-cz pro češtinu. Více informací si přečtěte v kapitole Podporované jazyky.

Vlastnosti restartování počítače

Následující parametry můžete použít pro restartování počítače po dokončení instalace:

Vlastnost

Hodnota

Funkce

REBOOT_WHEN_NEEDED=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Pokud je tato možnost zapnutá, po dokončení instalace se počítač restartuje.

REBOOT_CANCELABLE=

0 – Vypnuto
1 – Zapnuto

Pokud je tato možnost zapnutá, uživatel bude schopen zrušit restartování počítače.

REBOOT_POSTPONE=

hodnota v sekundách

Maximální doba v sekundách, po kterou může uživatel odložit restartování počítače.


note

Hodnoty REBOOT_CANCELABLE a REBOOT_POSTPONE se berou v potaz pouze v případě, kdy je povolen REBOOT_WHEN_NEEDED.

Příklady instalace z příkazového řádku


important

Před instalací se ujistěte, že jste si přečetli Licenční ujednání s koncovým uživatelem a máte oprávnění administrátora.


example

Odebrání NetworkProtection (definovat je nutné také všechny potomky):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection


example

Pokud chcete produkt ESET Endpoint Security automaticky nakonfigurovat po dokončení instalace, použijte v instalačním příkazu základní konfigurační parametry.

Instalace ESET Endpoint Security se zapnutou funkcí ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1


example

Instalace do jiné, než výchozí složky:

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\


example

Instalace a aktivace ESET Endpoint Security prostřednictvím ESET licenčního klíče.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE


example

Tichá instalace s detailním protokolováním (užitečné při řešení problémů), RMM a pouze povinných komponent:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 


example

Vynucená tichá instalace v konkrétním jazyce.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

Možnosti pro ovládání produktu prostřednictvím příkazového řádku

 • ESET CMD – slouží k importování .xml konfiguračního souboru a zapínání/vypínání bezpečnostních funkcí
 • Skener příkazového řádku – slouží pro spuštění kontroly počítače