ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktivace produktu

Po dokončení instalace budete vyzváni k aktivaci produktu.

Produkt můžete aktivovat několika způsoby. Dostupnost jednotlivých metod závisí na zvoleném aktivačním scénáři a může se lišit v jednotlivých zemích a způsobu distribuce (webové stránky společnosti ESET, .exe nebo .msi instalační balíček apod.).

Aktivaci ESET Endpoint Security proveďte v hlavním okně programu > Nápověda a podpora a klikněte na tlačítko Aktivovat produkt nebo Stav ochrany > Aktivovat produkt.

ESET Endpoint Security můžete aktivovat níže uvedenými způsoby:

  • Použít zakoupený licenční klíč – unikátní řetězec znaků ve formátu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, který slouží pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci.
  • ESET HUBESET HUB účet, který musíte vytvořit. ESET HUB je centrální bránou k jednotné bezpečnostní platformě ESET PROTECT. Poskytuje centralizovanou správu identit, předplatného a uživatelů pro všechny moduly platformy ESET. Pomocí této volby můžete aktivovat ESET Endpoint Security také pomocí starších nástrojů pro správu licencí: ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator.
  • Offline licenční soubor – automaticky generovaný soubor obsahující informace o licenci. Pokud to vaše licence umožňuje, offline licenční soubor si můžete vygenerovat na licenčním portále použít jej pro aktivaci stanic, které nejsou připojeny k internetu a není možné je aktivovat jiným způsobem. Počet offline licencí se odečte od celkového počtu dostupných licencí. Další informace o generování offline licenčních souborů najdete v online uživatelské příručce k ESET Business Account.

Možnost Aktivovat později použijte v případě, že je počítač připojen k internetu a vzdáleně spravován prostřednictvím ESET PROTECT. Tuto možnost můžete použít také v případě, kdy chcete klienta aktivovat později jiným způsobem.

Pokud máte pouze klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo) pro aktivaci starších produktů ESET, převeďte si je nejprve na licenční klíč.

Licenci produktu můžete kdykoli změnit v hlavním okně programu > Nápověda a podpora > Změnit licenci. Na této obrazovce zároveň naleznete veřejné ID licence, které se používá pro identifikaci uživatele při komunikaci s technickou podporou společnosti ESET.


note

Prostřednictvím ESET PROTECT můžete aktivovat produkt vzdáleně a plně automaticky. Pokyny naleznete v online nápověděESET PROTECT.

MONITOR_RED Neúspěšná aktivace?