ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Kontrola počítače

Důležitou součástí antivirového ESET Endpoint Security je volitelná kontrola. Díky ní si spustíte vlastní kontrolu jednotlivých složek a souborů v počítači. Z bezpečnostního hlediska je žádoucí, aby kontrola počítače byla spouštěna nejen při podezření na infikované soubory, ale v rámci prevence i průběžně. Hloubkovou kontrolu pevného disku doporučujeme provádět v určitých časových intervalech, aby byly detekovány případné viry, které v době zápisu na disk nebyly zachyceny Rezidentní ochranou souborového systému. Taková situace může nastat, pokud byla rezidentní ochrana v té době vypnutá nebo program neměl aktuální detekční moduly, případně soubor v době zápisu na disk program nebyl vyhodnocen jako virus.

SCANNER_MAIN

K dispozici jsou dva typy kontroly počítače. Pokud kliknete na možnost Provést kontrolu počítače, spustí se rychlá kontrola systému a předdefinovaným nastavení. V případě, že si chcete upravit parametry kontroly, použijte možnost Volitelná kontrola, v rámci níž si můžete definovat profil i cíle kontroly.

Více informací o procesu kontroly naleznete v kapitole Průběh kontroly.

ICON_SCAN Provést kontrolu počítače

Tato možnost slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou této kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Zkontrolují se všechny soubory na lokálních discích a nalezené hrozby jsou automaticky vyléčeny nebo odstraněny. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň. Více informací o úrovních léčení si přečtěte v kapitole Úroveň léčení.

Pro zkontrolování konkrétního souboru nebo složky ji můžete přetáhnout (Drag and drop) do zvýrazněné oblasti. Po přesunutí souboru se okno aplikace přesune do popředí.

V kontextovém menu tlačítka Pokročilé kontroly jsou dostupné následující možnosti kontroly počítače:

ICON_CUSTOM_SCAN Volitelná kontrola

Volitelné kontrola umožňuje zadat parametry kontroly, například cíle a metody kontroly. Výhodou volitelné kontroly je možnost podrobně specifikovat její parametry. Nastavenou konfiguraci můžete uložit do uživatelských profilů využitelných při opakované kontrole za použití stejných parametrů.

ICON_REMOVABLE_SCAN Kontrola výměnných médií

Podobně jako možnost Provést kontrolu počítače – spustí rychlou kontrolu výměnných médií (CD/DVD/USB), které jsou aktuálně připojené/vložené do počítače. To je užitečné ve chvíli, když připojíte USB zařízení k počítači a potřebujete zjistit, zda neobsahuje škodlivý kód a další potenciální hrozby.

Tuto kontrolu můžete také spustit tak, že při definování Volitelné kontroly kliknete na ozubené kolečko, v rozbalovacím menu Cíle kontroly vyberete možnost Výměnná média a kliknete na tlačítko Zkontrolovat.

ICON_REPEAT_SCAN Opakovat poslední kontrolu

Pomocí této možnosti spustíte naposledy prováděnou kontrolu se stejnými cíli i parametry.

Rozbalovací menu Akce po kontrole umožňuje vybrat akci, která se má provést po dokončení kontroly:

  • Žádná akce – po dokončení kontroly se neprovede žádná akce.
  • Vypnout – počítač se po dokončení kontroly vypne,
  • Restartovat v případě potřeby – počítač se po dokončení kontroly restartuje, pokud je to potřeba pro dokončení léčení detekovaných hrozeb.
  • Restartovat – počítač se po dokončení kontroly restartuje.
  • V případě potřeby vynutit restart – po dokončení kontroly se vynutí restartování počítače, pokud je to potřeba pro dokončení léčení detekovaných hrozeb.
  • Vynutit restart – po dokončení kontroly dojde k automatickému zavření všech otevřených aplikací a počítač se restartuje.
  • Režim spánku – aktuální relace se uloží do operační paměti a počítač přejde do úsporného stavu. Následné probuzení počítače je rychlé a můžete ihned pokračovat v rozdělené činnosti.
  • Hibernovat – uloží aktuální relaci na pevný disk a počítač se kompletně vypne. Při další spuštění počítače se obnoví poslední stav.

note

Akce Režim spánku nebo Hibernace je dostupná na základě Nastavení napájení a režimu spánku, případně možnostech vašeho zařízení. Mějte na paměti, že uspaný počítač je pouze v režimu spánku a stále běží. Stále je napájen ze sítě, případně z baterie. Pro maximální výdrž baterie doporučujeme vybrat možnost Hibernovat.

Vybraná akce se provede po dokončení všech běžících kontrol. Pokud je vybrána možnost Vypnout nebo Restartovat, zobrazí se potvrzovací dialogové okno s 30sekundovým odpočtem (kliknutím na tlačítko Zrušit vypnutí/restartování akci přerušíte).


note

Doporučujeme provádět kontrolu počítače alespoň jednou měsíčně. Pro pravidelnou kontrolu počítače můžete využít naplánované úlohy, jejichž konfiguraci naleznete v sekci Nástroje > Plánovač. Jak naplánovat týdenní kontrolu počítače?