ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Stav ochrany

V okně Stav ochrany se zobrazují informace o aktuálním stavu ochrany zařízení a poslední aktualizaci. Zelená ikona a informace Maximální ochrana znamená, že je zajištěna maximální úroveň ochrany.

V okně Stav ochrany se zobrazují oznámení s podrobnými informacemi a doporučenými řešeními pro zlepšení zabezpečení ESET Endpoint Security, zapnutí dalších funkcí nebo zajištění maximální ochrany.

PAGE_HOME

MONITOR_GREEN Zelená barva stavu ochrany a informace Maximální ochrana znamená, že je zajištěna maximální úroveň ochrany.
 

Co dělat, když program nepracuje správně?

Vedle plně funkčních programových modulů se zobrazí zelené zaškrtnutí. Pokud modul vyžaduje vaši pozornost, zobrazí se červený vykřičník nebo oranžová ikona oznámení. Další informace o modulu, včetně doporučení k obnovení plné funkčnosti se zobrazují v horní části okna. Chcete-li změnit stav modulu, klikněte v hlavním menu na položku Nastavení a poté klepněte na požadovaný modul.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED Červená barva stavu ochrany, symbol "!" a informace "Není zajištěna maximální ochrana" signalizuje kritické problémy. Možné příčiny jsou:

 • Antivirová a antispywarová ochrana je dočasně vypnutá – antivirovou a antispywarovou ochranu znovu aktivujete kliknutím na Zapnout rezidentní ochranu na záložce Stav ochrany nebo Zapnout antivirovou a antispywarovou ochranu na záložce Nastavení.
 • Antivirová ochrana není funkční – nepodařilo se inicializovat virový skener. Většina součástí ESET Endpoint Security nebude funkční.
 • Anti-Phishingová ochrana není funkční – tato funkce vyžaduje další moduly programu, které neběží.
 • Firewall je vypnutý – v tomto případě ikona ochrany změní barvu na červenou a zobrazí se bezpečnostní upozornění vedle položky Síť. Znovu zapnout ochranu můžete kliknutím na Zapnout filtrování.
 • Inicializace firewallu se nezdařila – firewall je vypnutý z důvodu problému s integrací do systému. Restartujte počítač co nejdříve.
 • Detekční jádro není aktuální – tato chyba se zobrazí po neúspěšném kontaktování serveru při pokusu o aktualizaci detekčního jádra (dříve známého jako virová databáze). V takovém případě doporučujeme zkontrolovat nastavení aktualizací. Mezi nejčastější důvody patří nesprávně zadaná ověřovací data nebo nesprávně nastavené připojení k internetu.
 • Produkt není aktivován nebo Vaše licence vypršela – ikona stavu ochrany změní barvu na červenou. Program nebude možné od této chvíle aktualizovat. Přečtěte si v okně s upozorněním, jak licenci prodloužit.
 • Host Intrusion Prevention System (HIPS) je vypnutý – toto hlášení upozorňuje na to, že HIPS je vypnutý. Váš počítač není chráněn proti některým hrozbám a ochranu byste měli co nejdříve aktivovat kliknutím na možnost Zapnout HIPS.
 • Není naplánována pravidelná aktualizace – ESET Endpoint Security nebude automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací.
 • Přístup k síti byl zablokován – toto upozornění se zobrazí v případě, kdy byl počítač Izolován od sítě prostřednictvím klientské úlohy zaslané z ESET PROTECT. Pro více informací kontaktujte správce vašeho systému.
 • Rezidentní ochrana souborového systému je dočasně pozastavená – rezidentní ochrana byla vypnuta uživatelem a počítač není chráněn před hrozbami. Váš počítač není chráněn před hrozbami. Pro opětovné zapnutí Rezidentní ochrany souborového systému klikněte na Zapnout rezidentní ochranu.

MONITOR_ORANGE Žlutá barva stavu ochrany, symbol "i" a informace, že je vyžadována vaše pozornost, nepředstavuje kritický problém. Možné příčiny jsou:

 • Ochrana přístupu na web je vypnutá – znovu zapnout ji můžete kliknutím na bezpečnostní upozornění a možnost Zapnout Ochranu přístupu na web.
 • Blíží se konec platnosti licence / Platnost vaší licence dnes vyprší – ikona stavu ochrany se zobrazí s vykřičníkem. Poté, co licence vyprší, se program přestane aktualizovat a ikona stavu ochrany změní barvu na červenou.
 • Ochrana proti zapojení do botnetu je dočasně vypnutá – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout ochranu proti zapojení do botnetu.
 • Ochrana proti síťovým útokům (IDS) je dočasně vypnutá –kliknutím na Zapnout ochranu proti síťovým útokům (IDS) tuto funkci znovu povolíte.
 • Antispamová ochrana poštovních klientů je dočasně vypnutá – kliknutím na Povolit Antispamovou ochranu poštovních klientů tuto funkci znovu povolíte.
 • Filtrování obsahu webu je dočasně vypnuté – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout filtrování obsahu webu.
 • Dočasná změna nastavení je aktivní – je možné dočasně konfigurovat nastavení, které je jinak striktně vynucené politikou. Pouze oprávněný uživatel může dočasná měnit nastavení. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak použít režim dočasné změny nastavení.
 • Správa zařízení je dočasně vypnutá – pro vyřešení klikněte na možnost Zapnout Správu zařízení.

Pro potlačení stavů zobrazovaných na úvodní záložce produktu ESET Endpoint Security přejděte do kapitoly Stavy aplikace.

Pokud uvedený návrh na řešení problému nezabral, klikněte v hlavním okně programu na záložku Nápověda a podpora a zobrazte nápovědu nebo přejděte do ESET Databáze znalostí. Pokud i přesto budete potřebovat pomoc, můžete odeslat dotaz na technickou podporu. Specialisté technické podpory ESET vám odpoví v co nejkratším možném čase a pomohou vám s řešením problému.


note

Pokud máte na produkt aplikovanou politiku (například z ESET PROTECT), v závislosti na nastavení definované v politice nemusí být odkaz na aktivaci funkce/vyřešení problému funkční (bude zašedlý).