ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak dočasně změnit nastavení vynucené politikou?

Uživatelům používajícím na Windows produkty z řady ESET Endpoint ve verzi 6.5 a novější můžete dočasně umožnit změnu nastavení, které je jinak vynucenou politiku, a není možné jej lokálně měnit. Prostřednictvím režimu dočasné změny nastavení umožníte lokálním administrátorům měnit konfiguraci bezpečnostního produktu ESET, která je jinak aplikována politikami. Dočasně měnit nastavení mohou vámi definovaní uživatelé z Active Directory, případně všichni uživatelé za předpokladu, že znají heslo. Tato funkce může být aktivní nejvýše po dobu čtyř hodin.


warning

Režim dočasné změny nastavení nelze vzdáleně z ESET PROTECT Web Console ukončit, pokud je spuštěn. Vypne se automaticky po uplynutí stanového intervalu. Případně jej uživatel může deaktivovat ručně.

Uživatel, který použije režim dočasné změny nastavení musí mít rovněž oprávnění administrátora Windows. V opačném případě nebude schopen uložit změny v nastavení produktu ESET Endpoint Security.

Skupina uživatelů Active Directory je podporována.

Pro povolení dočasné změny nastavení na konkrétní stanici:

 1. V hlavním menu přejděte na záložku ICON_ESMC_POLICY Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
 2. V sekci Obecné zadejte název politiky, volitelně popis.
 3. V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.
 4. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení.
 5. V sekci Přiřadit vyberte konkrétní stanici nebo skupinu zařízení, na které chcete politiku uplatnit.
 6. Souhrnné informace naleznete v sekci Přehled a politiku uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

admin_pol_override


example

Uživatel Filip měl problém s přístupem na konkrétní webovou stránku. Administrátor se rozhodl, že umožní Filipovi dočasně měnit nastavení, aby mohl svépomocí identifikovat příčinu. Administrátor si následně jeho konfiguraci vzdáleně stáhl do ESET PROTECT a převedl do politiky.

Administrátor k tomu využil tento postup:

 1. V hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
 2. Zadejte název nové politiky, volitelně popis. V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows.
 3. V konfigurační šabloně přejděte na záložku Dočasná změna nastavení. Pomocí přepínače tuto možnost aktivujte, nastavte limit na 1 hodinu a vyberte konkrétního uživatele z Active Directory.
 4. Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě počítači Filipa) a klikněte na tlačítko Dokončit pro uložení politiky.
 5. Uživatel Filip má nyní v rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu možnost pro dočasnou změnu nastavení a může měnit konfiguraci programu.
 6. V ESET PROTECT Web Console na záložce Počítače najděte konkrétní stanici (v našem případě Filipa) a klikněte na možnost Zobrazit detaily.
 7. Přejděte na záložku Konfigurace a klikněte na tlačítko Vyžádat konfiguraci.
 8. Vyčkejte na zobrazení konfigurace. Klikněte na konfiguraci požadovaného produktu a z kontextového menu vyberte možnost Otevřít konfiguraci.
 9. Zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Převést do politiky.
 10. Zadejte název nové politiky, volitelně popis.
 11. V sekci Nastavení zkontrolujte konfiguraci a případně ji ještě upravte.
 12. Přiřaďte politiku požadované stanici (v našem případě Filipovi).
 13. Pro uložení klikněte na tlačítko Dokončit.
 14. Nezapomeňte stanici odebrat politiku dočasné změny nastavení produktu, pokud není používána.