ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak aplikovat doporučené politiky pro ESET Endpoint Security

Po připojení ESET Endpoint Security k ESET PROTECT doporučujeme na stanici aplikovat politiku – ať již některou z doporučených nebo vámi vytvořenou.

K dispozici je několik předdefinovaných politik pro ESET Endpoint Security:

Politika

Popis

Antivirus – Vyvážené nastavení

Bezpečnostní konfigurace doporučená pro většinu situací.

Antivirus – Maximální zabezpečení

Aktivuje se strojové učení, rozšířená heuristika, hloubková analýza chování a filtrování protokolu SSL. Tyto funkce mají vliv na detekci potenciálně zneužitelných, nechtěných a podezřelých aplikací.

Cloudový systém reputace a zpětné vazby

Aktivuje zapojení do cloudového reputačního systému ESET LiveGrid®, který vylepší detekci zcela nových hrozeb a sdílením škodlivých vzorků a potenciálních hrozeb pomůžete vylepšit detekční schopnosti.

Správa zařízení – Maximální zabezpečení

Všechna zařízení budou blokována. Připojení jakéhokoli zařízení k počítači bude muset povolit administrátor.

Správa zařízení – režim pro čtení

Z připojených zařízení bude možné pouze data číst. Zápis nebude povolen.

Firewall – Blokovat veškerou komunikaci kromě ESET PROTECT a ESET Inspect

Zablokuje veškerou síťovou komunikaci a povolí pouze spojení s ESET PROTECT a ESET Inspect serverem (pouze pro ESET Endpoint Security).

Protokolování – Aktivovat diagnostické protokolování

Do protokolů se budou zaznamenávat všechny události a sbírat se začnou všechny protokoly, včetně modulu HIPS a parametrů skenovacího jádra ThreatSense. Bude zaznamenáno vše, co překračuje minimální nastavenou úroveň. Protokoly budou automaticky odstraněny po 90 dnech.

Protokolování – Zaznamenávat pouze důležité události

Zaznamenávány budou pouze varování, chyby a kritické události. Protokoly budou automaticky odstraněny po 90 dnech.

Viditelnost – Vyvážené nastavení

Výchozí nastavení. Zobrazovat se budou oznámení i stavy aplikace.

Viditelnost – Neviditelný režim

Deaktivuje zobrazování oznámení, grafické uživatelské rozhraní a integraci do kontextového menu. Nepoběží proces egui.exe. Vhodné pro kompletní správu prostřednictvím ESET PROTECT Cloud.

Viditelnost – Nižší míra interakce s uživatelem

Deaktivuje zobrazování oznámení a stavů aplikace, ale grafické uživatelské rozhraní poběží.


Pro aplikování politiky s názvem Antivirus – Maximální zabezpečení, která definuje více než 50 doporučených nastavení pro produkt ESET Endpoint Security, postupujte podle níže uvedených kroků:


note

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Aplikování doporučeného nastavení nebo předdefinované politiky pro ESET Endpoint Security prostřednictvím ESET PROTECT

  1. Otevřete si ESET PROTECT Web Console
  2. V hlavním menu přejděte na záložku ICON_ESMC_POLICY Politiky a rozbalte položku Předdefinované politiky > ESET Endpoint for Windows.
  3. Klikněte na položku Antivirus – Maximální zabezpečení – Doporučeno.
  4. Na záložce Přiřazeno k klikněte na tlačítko Přiřadit klientovi nebo Přiřadit skupině a vyberte cíl, na který chcete politiku aplikovat.

ADMIN_APPLY_POLICY


Pro zobrazení konfigurace, kterou touto politikou aplikujete přejděte na záložku Nastavení.

ADMIN_APPLY_POLICY_SETTINGS