ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Co jsou to politiky?

Politiky představují účinný nástroj pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET a administrátorovi umožňují vynutit požadované nastavení z ESET PROTECT Web Console. Politiky může administrátor přiřazovat na skupiny nebo pouze konkrétní počítače. Na každou skupinu nebo počítač se může aplikovat více politik.

Pro vytváření a přiřazování politik počítačům a skupinám musí mít uživatel potřebné oprávnění: Pro zobrazení seznamu politik včetně jejich konfigurace přiřaďte uživateli oprávnění pro čtení. Pro přiřazení politiky konkrétnímu zažízení musí mít oprávnění Použít.

Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. Výjimku tvoří dynamické skupiny, kdy se politiky aplikují v opačném pořadí (směrem od potomka k rodiči). Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám. Pomocí příznaků jste schopni konkrétní nastavení produktu ESET Endpoint Security vynutit v globální politice a zajistit, že nastavení již nepřepíše žádná politika umístěná ve stromu níže. Princip aplikování politik na klienty je popsán v online uživatelské příručce k ESET PROTECT.


note

Doporučujeme vytvářet politiky od obecných (například s nastavením aktualizace) a přiřazovat je globálním skupinám (ve stromu výše). Politiky se specifickým nastavením (například blokování výměnných médií) přiřazujte následně podskupinám nebo přímo konkrétním klientům. Důvodem je, že při slučování politik je nastavení dříve aplikované politiky přepsáno nastavením z později aplikované politiky (pokud není v politice řečeno jinak pomocí příznaku).