ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Sloučení politik

Výsledné nastavení, které se aplikuje na klienta, se získá sloučením všech aplikovaných politik. Politiky se slučují postupně (jedna po druhé). Při slučování politik obecně platí, že později aplikovaná politika přepíše nastavení definované v politice aplikované dříve. Toto chování můžete změnit pomocí příznaku jednotlivě u každého nastavení.

V případě seznamů (výjimek, pravidel firewallu, ...) se můžete při vytváření politik rozhodnout co se stane, pokud bude stejná položka definována ve více politikách. K dispozici máte tyto možnosti:

  • Nahradit – tato možnost je použita jako výchozí a znamená, že každá později aplikovaná politika přepíše seznam položek definovaný v dříve aplikované politice.
  • Přidat na konec – při použití této možnosti se seznam položek přidá k již existujícímu (z jiné politiky) a záznamy z něj se umístí na konec. Lokální seznam se přepíše.
  • Přidat na začátek – při použití této možnosti se seznam položek přidá k již existujícímu a záznamy z něj se umístí na začátek (budou tedy nadřazeny ostatním položkám/pravidlům). Lokální seznam se přepíše.

ESET Endpoint Security podporuje slučování seznamů definovaných na lokální stanici se seznamy definovanými prostřednictvím politik. Standardně se seznamy (například webových stránek) definované na lokální stanici přepíší seznamy definovanými v politice. V případě potřeby můžete definovat způsob sloučení obou seznamů.

  • flow_default tato ikonka představuje možnosti pro slučování politik.
  • icon_computer Tato ikonka představuje možnosti pro slučování lokálního nastavení s politikami.

Více informaci o slučování politik naleznete v online uživatelské příručce k ESET PROTECT, kde si můžete prohlédnout rovněž vzorové příklady.