ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Představení ESET PROTECT Cloud

Prostřednictvím ESET PROTECT Cloud můžete spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích a serverech z jednoho centrálního místa, kdy k jeho provozu nepotřebujete fyzický ani virtuální server jako v případě ESET PROTECT. Přímo z ESET PROTECT Cloud Web Console můžete vzdáleně instalovat bezpečnostní řešení ESET na zařízení, spravovat jejich konfiguraci a rychle reagovat na nové problémy a hrozby na spravovaných počítačích.

ESET PROTECT Cloud se skládá z následujících komponent:

  • Instance ESET PROTECT Cloud – zajišťuje komunikaci mezi klientskými stanicemi (agenty) a uchovává data v databázi.
  • ESET PROTECT Cloud Web Console – jedná se o primární rozhraní pro správu počítačů ve vaší síti. Poskytuje přehled o všech klientech v síti a umožňuje vzdáleně nasadit agenta a bezpečnostní řešení ESET na počítače, které zatím prostřednictvím Web Console nespravujete. ESET PROTECT Cloud můžete používat z libovolného místa nebo zařízení s připojením k internetu.
  • ESET Management Agent – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi klientskou stanicí a ESET PROTECT Cloud. Agent musí být nainstalován v klientském zařízení, aby bylo možné navázat komunikaci mezi tímto zařízením a serverem ESET PROTECT Cloud. Díky tomu, že je agent přímo na klientském počítači a může ukládat více bezpečnostních scénářů, výrazně se zkracuje reakční doba ESET Management Agenta na nové detekce. Pomocí webové konzoleESET PROTECT Cloud můžete nasadit ESET Management Agenta do zatím nespravovaných zařízení. Pokud je to nutné, můžete si na klientské počítače nainstalovat ESET Management Agenta také ručně.
  • ESET Bridge – je služba, kterou v kombinaci s ESET PROTECT Cloud můžete použít:
    • Jako cache, ze které se budou klientům distribuovat aktualizace detekčních modulů a ESET Management Agentovi instalační balíčky.
    • Pro přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESET PROTECT Cloud.
  • Správa mobilních zařízení – je komponenta pro správu mobilních zařízení pomocí ESET PROTECT Cloud, která umožňuje spravovat mobilní zařízení (Android a iOS) a spravovat ESET Endpoint Security for Android.
  • Správa zranitelností a záplat – funkce ESET PROTECT Cloud, která pravidelně kontroluje pracovní stanici a detekuje nainstalovaný software, který by mohl být vystaven bezpečnostním rizikům. Správa záplat pomáhá tyto problémy řešit pomocí automatických aktualizací softwaru a udržuje tak zařízení ve větším bezpečí.

note

Více informací o dočasné změně nastavení naleznete v online dokumentaci ESET PROTECT Cloud.