ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Představení ESET PROTECT

ESET PROTECT je aplikace, prostřednictvím které můžete spravovat bezpečnostní produkty ESET na stanicích, serverech i mobilních zařízeních z jednoho centrálního místa v síti.

Prostřednictvím ESET PROTECT Web Console můžete vzdáleně nasazovat ESET produkty, spouštět úlohy, vynutit bezpečnostní politiky, monitorovat stav produktu a rychle reagovat na nově vniklé problémy nebo hrozby. Viz Přehled architektury a prvků infrastrukturyESET PROTECT, Začínáme s webovou konzolí ESET PROTECT a Podporovaná Desktop Provisioning prostředí.

ESET PROTECT se skládá z následujících komponent:

 • ESET PROTECT Server – zajišťuje komunikaci mezi klientskými stanicemi (agenty) a uchovává data v databázi. ESET PROTECT Server můžete nainstalovat na Windows, Linux nebo jej do virtuální prostředí nasadit jako virtuální appliance.
 • ESET PROTECT Web Console – jedná se o primární rozhraní pro správu počítačů ve vaší síti. Zobrazuje přehled stavu klientů v síti a umožňuje vzdáleně nasadit řešení ESET na nespravované počítače. Jedná se o webové rozhraní, k jehož používání vám postačí webový prohlížeč. Pokud máte webový server dostupný z internetu, můžete ESET PROTECT spravovat prakticky odkudkoli z libovolného zařízení s internetovým prohlížečem.
 • ESET Management Agent – komponenta, která zajišťuje komunikaci mezi klientskou stanicí a ESET PROTECT Serverem. Agenta je třeba nainstalovat na každé klientské zařízení pro navázání komunikace mezi ním a ESET PROTECT Serverem. Instalaci můžete provést lokálně nebo vzdáleně. Díky tomu, že je agent přímo na klientském počítači a může ukládat více bezpečnostních scénářů, výrazně se zkracuje reakční doba ESET Management Agenta na nové detekce. Agenta můžete prostřednictvím ESET PROTECT Web Console nasadit na nespravované stanice, jejichž seznam jste získali synchronizací s Active Directory, případně je detekoval ESET RD Sensor. Pokud je to nutné, můžete si na klientské počítače nainstalovat ESET Management Agenta také ručně.
 • ESET Rogue Detection Sensor – nástroj, který vyhledává nespravovaná zařízení v síti a zasílá informace o nich na ESET PROTECT Server. Představuje tak pohodlný způsob pro přidání nových počítačů do ESET PROTECT bez nutnosti jejich ručního vyhledávání a zadávání. Rogue Detection Sensor si pamatuje počítače, které již objevil, a neodesílá duplicitní informace.
 • ESET Bridge – je služba, kterou v kombinaci s ESET PROTECT můžete použít:
  • Jako cache, ze které se budou klientům distribuovat aktualizace detekčních modulů a ESET Management Agentovi instalační balíčky.
  • Pro přesměrování komunikace ESET Management Agentů na ESET PROTECT Server.
 • Mobile Device Connector – komponenta pro Správu mobilních zařízení s ESET PROTECT. Zajišťuje komunikaci s mobilními zařízeními s OS Android (a aplikací ESET Endpoint Security pro Android), případně operačním systémem iOS.
 • ESET PROTECT Virtuální appliance – připravený virtuální stroj s ESET PROTECT určený pro provoz ve virtuálním prostředí.
 • ESET PROTECT Virtual Agent Host – komponenta ESET PROTECT, která virtualizuje entity agentů ke správě virtuálních strojů bez agentů. Toto řešení vám přináší do agent-less prostředí stejné možnosti automatizace, využití dynamických skupin a správy úloh jako v případě fyzických stanic, na kterých je nainstalován ESET Management Agent. Virtual Agent sbírá informace z virtuálních strojů a zasílá je na ESET PROTECT Server.
 • Mirror Tool – představuje řešení pro aktualizace modulů v sítích bez přístupu k internetu. Prostřednictvím tohoto nástroje vytvoříte lokální kopii aktualizačních serverů i online repozitáře s instalačními balíčky.
 • Remote Deployment Tool – prostřednictvím tohoto nástroje můžete vzdáleně nasadit all-in-one instalační balíček vytvořený v <%PRODUCT%> Web Console. Jedná se o pohodlný způsob, jak na stanice můžete vzdáleně nasadit ESET Management Agenta společně s bezpečnostním produktem ESET.

note

Více informací o dočasné změně nastavení naleznete v online dokumentaci ESET PROTECT.