ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak vytvořit mirror?

ESET Endpoint Security dokáže vytvářet kopie aktualizací (detekčního jádra a dalších modulů), z níž lze pak aktualizovat další stanice v lokální síti, na kterých je nainstalován například ESET Endpoint Antivirus nebo ESET Endpoint Security.


warning

Aktualizační mirror produktu ESET Endpoint Security vytváří kopie aktualizací pouze pro stejnou generaci produktu na platformě Windows- Příklad: z mirroru vytvořeného produktem ESET Endpoint Security pro Windows ve verzi 10.x je možné aktualizovat pouze ESET Endpoint Antivirusa ESET Endpoint Security pro Windows ve verzi 10.x.

Zpřístupnění aktualizačního mirroru prostřednictvím interního HTTP serveru poskytovaného produktem ESET Endpoint Security

  1. V hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 a otevřete si Rozšířená nastavení. Přejděte do sekce Aktualizace > Profily.
  2. Rozbalte záložku Aktualizace a v sekci Aktualizace modulů se ujistěte se, že máte aktivní možnost Automatický výběr serveru.
  3. Rozbalte záložku Aktualizační mirror a aktivujte zde možnost Vytvářet kopie aktualizací a Zapnout HTTP server.

note

Další informace naleznete v následujících kapitolách:

Zpřístupnění aktualizačního mirroru prostřednictvím síťového sdílení

  1. Nejprve je nutné na lokálním nebo síťovém zařízení vytvořit sdílenou složku. Při jejím vytváření musíte nastavit práva pro zápis do této složky uživateli, který bude kopie aktualizací do této složky ukládat (lokální účet SYSTEM), a nastavit práva pro čtení uživatelům, kteří si aktualizace z této složky budou stahovat (tedy všem uživatelům, kteří používají bezpečnostní produkt ESET).
  2. Dále v Rozšířeném nastavení v sekci Aktualizace >Profily > Aktualizační mirror aktivujte možnost Vytvářet kopie aktualizací.
  3. Klikněte na Vymazat a následně na Změnit pro vybrání složky, do které chcete aktualizace ukládat. Najděte a vyberte vytvořenou sdílenou složku.

note

Pokud nechcete poskytovat aktualizace modulu prostřednictvím interního HTTP serveru, deaktivujte možnost Zapnout HTTP server.