ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktualizace z mirroru

Existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, který představuje repozitář pro klienty stahující si aktualizační soubory. Aktualizačními soubory se mohou nacházet ve sdílené složce nebo je lze zpřístupnit prostřednictvím HTTP serveru.


warning

Aktualizační mirror produktu ESET Endpoint Security vytváří kopie aktualizací pouze pro stejnou generaci produktu na platformě Windows- Příklad: z mirroru vytvořeného produktem ESET Endpoint Security pro Windows ve verzi 10.x je možné aktualizovat pouze ESET Endpoint Antivirusa ESET Endpoint Security pro Windows ve verzi 10.x.

Zpřístupnění mirroru prostřednictvím lokálního HTTP serveru

Je použito automaticky jako předdefinované nastavení, při standardní instalaci. Proto pro zpřístupnění mirroru pomocí HTTP serveru otevřete Rozšířená nastavení >Aktualizace > Profily > Aktualizační mirror a aktivujte možnost Vytvářet kopie aktualizací.

V sekci HTTP Server na záložce Mirror můžete definovat Port serveru, na kterém bude HTTP server naslouchat, stejně tak způsob Autentifikace. Standardně server naslouchá na portu 2221.

Pomocí možnosti Autentifikace definujte režim autentifikace používaného pro přístup k aktualizačním souborům. K dispozici jsou následující možnosti: Žádná, Základní, NTLM. Vybráním možnosti Základní zajistíte, že uživatelské jméno a heslo bude šifrováno jednoduchou metodou kódování base64. Možnost NTLM zajistí bezpečné zakódování uživatelského jména a hesla. Pro autentifikaci se používají uživatelé vytvoření na stanici poskytující kopie aktualizací. Přednastavená možnost Žádná zpřístupní kopie aktualizací bez nutnosti autentifikace.


warning

Při této metodě zpřístupnění mirroru musí být složka mirroru na stejném počítači, na kterém je ESET Endpoint Security nainstalován.


note

Po několika neúspěšných pokusech o aktualizaci z mirroru se v hlavním okně programu na záložce Aktualizace zobrazí chyba Neplatné uživatelské jméno nebo heslo. V takovém případě otevřete Rozšířená nastavení > Aktualizace > Profily> Aktualizační mirror a ověřte zadané uživatelské jméno a heslo. Nejčastějším důvodem pro zobrazení této chyby jsou chybně zadané přihlašovací údaje.

Po dokončení nastavení mirroru je potřeba na klientských stanicích nastavit nový aktualizační server. Tuto operaci provedete pomocí následujících kroků:

  • Otevřete Rozšířená nastavení a klikněte na Aktualizace > Profily > Aktualizace > Aktualizace modulů.
  • Deaktivujte možnost Automatický výběr serveru a do pole Vlastní server zadejte adresu nového serveru v jednom z následujících formátů:
    http://IP_adresa_serveru:2221
    https://IP_adresa_serveru:2221 (pokud je použito SSL)

Zpřístupnění mirroru prostřednictvím síťového sdílení

Nejprve je nutné na lokálním nebo síťovém zařízení vytvořit sdílenou složku. Při jejím vytváření musíte nastavit práva pro zápis do této složky uživateli, který bude kopie aktualizací do této složky ukládat, nastavit práva pro čtení uživateli, který si aktualizace z této složky stahovat (aktualizovat ESET Endpoint Security).

Následně v rozšířeném nastavení (F5) v sekci Aktualizace > Profily > Aktualizační mirror deaktivujte možnost Zapnout HTTP serveru. Tato možnost je ve výchozí konfiguraci zapnutá.

V případě umístění sdílené složky na jiném počítači v síti je nutné zadat přístupové údaje k tomuto počítači. Uživatelské jméno a heslo zadejte v Rozšířeném nastavení v sekci Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení > Windows sdílení > Pro připojení do LAN vystupovat jako. Jedná o stejné nastavení používané při aktualizace a je popsané v kapitole Pro připojení do LAN vystupovat jako.

Pro přístup ke složce s mirrorem je nutné přistupovat pod uživatelským účtem, pod kterým je možné se přihlásit na počítač, na kterém je mirror vytvořen. V doménovém prostředí použijte přihlašovací údaje ve formátu "doména\uživatel". V případě ne-doménových prostředí "IP_adresa_stanice\uživatel" nebo "název_stanice\uživatel".

Po dokončení nastavení mirroru je potřeba na klientských stanicích nastavit nový aktualizační server (cestu k \\UNC\PATH). Tuto operaci provedete pomocí následujících kroků:

  1. Otevřete Rozšířená nastavení produktu a přejděte do sekce Aktualizace > Profily > Aktualizace.
  2. V části Aktualizace modulů deaktivujte možnost Automatický výběr serveru a do pole Vlastní server zadejte adresu v následujícím formátu: \\UNC\CESTA.

note

Při zadávání cesty k aktualizačnímu serveru je důležité cestu specifikovat v UNC formátu. Aktualizace z namapovaných disků nemusí fungovat správně.


important

Vytvoření mirroru prostřednictvím Mirror Toolu

Mirror tool vytváří, ve srovnání s funkcí mirror v produktu, odlišnou adresářovou strukturu. V každé složce se nachází soubory pro konkrétní skupinu produktů. Je tedy nutné v nastavení aktualizace definovat správnou cestu.

Příklad: pro aktualizaci ESET PROTECT z mirroru zadejte do pole Aktualizační server hodnotu (dle umístění kořene svého HTTP serveru):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/ep10

Poslední sekce se týká aktualizace programových komponent (PCU). Standardně jsou programové komponenty stahovány a automaticky umísťovány do složky s mirrorem. Pokud je aktivní možnost Aktualizace programu, není nutné kliknout na tlačítko Aktualizovat, protože jsou automaticky umisťovány do složky s mirrorem ve chvíli, kdy jsou dostupné. Pro více informací o aktualizaci produktu přejděte do kapitoly Režim aktualizace.