ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktualizace produktu

V sekci Aktualizace produktu naleznete možnosti související s aktualizací produktu na novou verzi. Můžete zde nastavit akci, která se má stát, pokud je k dispozici nová verze produktu.

Aktualizace produktu přinášejí nové funkce, nebo upravují již existující z předchozích verzích. Aktualizace může probíhat automaticky bez interakce uživatele, nebo po jejím odsouhlasení. Mějte na paměti, že po dokončení aktualizace produktu na novou verzi může být vyžadován restart počítače.

Automatické aktualizace – pozastavením automatických aktualizací v konkrétním aktualizačním profilu dočasně zakážete automatické aktualizace produktu při připojení k internetu pomocí jiných sítí nebo připojení účtovaných podle objemu dat. Pro zajištění neustálého přístupu k nejnovějším funkcím a nejvyšší možné ochrany, je nutné ponechat toto nastavení zapnuté. Další informace týkající se automatických aktualizací naleznete v samostatném FAQ.

Ve výchozím nastavení se aktualizace produktu stahují ze serverů společnosti ESET. Ve velkých sítích nebo offline prostředí můžete k jejich distribuci využít lokální server.

arrow_down_business Vlastní server


note

Vhodnost použití jednotlivých možností pro aktualizaci produktu závisí na stanici, na které bude nastavení použito. Zde je potřeba si uvědomit odlišnost nastavení při nasazení na serveru oproti pracovní stanici, kde může být například automatický restart v nevhodnou dobu nežádoucí.