ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nejčastější dotazy týkající se automatické aktualizace produktů


warning

Další informace týkající se aktualizace produktu ESET Endpoint Security naleznete v následujících článcích v naší Databázi znalostí:

Dojde k automatickému aktualizování počítače? Aktualizace je stažena před nebo po jeho restartování?

Ke stažení dojde před restartem, což znamená, že v této fázi dojde k připravení aktualizovaných souborů. Po restartování jsou aktualizované soubory stále pouze připraveny k použití a aktuálně nainstalovaná verze poskytuje nepřetržitou ochranu. Změny se projeví po dalším spuštění produktu z řady ESET Endpoint Security.

Předpokládejme, že mám v síti přibližně 3000 počítačů. Dojde k souběžnému aktualizování všech počítačů? Mohu pro automatickou aktualizaci takového množství počítačů využít proxy?

Ve větších sítích můžete využít ESET Bridge, Mirror Tool, stejně tak proxy řešení, kdy se aktualizace z internetu stáhne pouze jednou a následně je distribuována lokálně. Aktualizace jsou menší, obvykle mají 5-10 MB, a v prvních týdnech od vydání jsou distribuovány postupně. Z tohoto důvodu si klienti, kteří se připojují přímo k serverům ESET, nezačnou stahovat aktualizace současně.

Mohu se rozhodnout kolik, nebo které počítače se mají automaticky aktualizovat? Nechci stahovat aktualizace pro více než deset počítačů za hodinu, případně chci deset počítačů aktualizovat právě teď, a další počítače až v dalších dnech.

Ve spravovaných prostředích je možné automatické aktualizace řídit pomocí politiky, ve které lze definovat nejvyšší požadovanou verzi. Podporovány jsou také zástupné znaky (například 9.0.2032.*). Další informace naleznete v online nápovědě k ESET PROTECT Cloud, resp. ESET PROTECT. Aktuálně však není možné jiným způsobem omezit automatické aktualizace. Jednotlivým skupinám počítačů můžete přiřazovat více politik.

Konfigurují se automatické aktualizace výhradně prostřednictvím politik? Pokud nechci produkt ESET aktualizovat, stačí politiku deaktivovat?

Pokud je pro produkt z řady ESET Endpoint k dispozici hotfix zajišťující bezpečnost a stabilitu, produkt se aktualizuje i přesto, že jsou automatické aktualizace zakázány, a to dle podmínek stanovených v příslušném licenčním ujednáním s koncovým uživatelem (EULA). Společnost ESET využívá hotfixy zajišťující bezpečnost a stabilitu za účelem řešení kritických problémů a zajištění maximální bezpečnosti a stability vámi používaného produktu.

Politiku pro automatickou aktualizaci můžete přiřadit libovolné skupině počítačů bez ohledu na jejich aktuální konfiguraci automatických aktualizací. V nespravovaných prostředích může uživatel konfigurovat automatické aktualizace lokálně v rozšířeném nastavení produktu ESET.

Co když v politice definuji nejstarší dostupnou verzi? Dojde i přesto k aktualizování produktu?

Hotfixy a kritické hotfixy (aktualizace zajišťující bezpečnost a stabilitu) patří do mírně odlišné kategorie aktualizací. Pravidelné hotfixy patří mezi automatické aktualizace se standardní prioritou a bere se v potaz uživatelské nastavení. Kritické hotfixy mají nejvyšší prioritu, a proto se aplikují bez ohledu na nastavení definované uživatelem.

Jak budou fungovat aktualizace v offline prostředích? Může se k tomu použít offline repozitář?

V offline repozitáři se nachází též .dup a .fup soubory. Tato část repozitáře musí být stažena prostřednictvím nástrojem Mirror Tool, nikoli produktem s aktivní funkcí mirror. Další informace naleznete v kapitole Offline Repository v Online nápovědě pro ESET PROTECT.

Jak produkty ESET zjistí, že je vyžadována jejich aktualizace? Z repozitáře? Odesílají se data na servery? V případě, že společnost ESET plánuje provést aktualizaci měsíc po vydání nové verze, a to platí pro celý svět, jsou na to servery ESET připraveny?

Produkty ESET si stahují automatické aktualizace z repozitáře. Servery jsou na to připraveny, protože tyto kritické aktualizace mají jen několik kB. Na kritické aktualizace se na serverech repozitáře neuplatňují žádná omezení (throttling). Pokud by byly automatické aktualizace větší, můžeme omezení na serverech uplatit. V níže uvedené tabulce uvádíme příklad velikostí hotfixů v případě rozdílové automatické aktualizace:

Předchozí verze

Nová verze

Velikost

9.0.2032.2

9.0.2032.6

420 kB

8.1.2037.2

9.0.2032.2

6,5 MB

8.0.2028.0

9.0.2032.2

11,5 MB

V případě, že by došlo k selhání přírůstkové automatické aktualizace, produkt ESET může inicializovat stažení úplné aktualizace. Stále se jedná o automatickou aktualizaci se zárukou funkčnosti, místo .dup souboru se však stáhne větší soubor .fup. V případě verze 9.0.2032.2 je to 27 MB. Takový scénář je však ojedinělý.

Je při uvolňování automatické aktualizace pro ESET Endpoint Security uplatňováno nějaké omezení? Pokud ano, jak dlouho je omezení po aktualizaci platné?

Omezení se uplatňuje v průběhu prvních týdnů od vydání nové verze za účelem snížení zátěže na naše servery a zajištění rovnoměrné distribuce nové verze.

Domnívám se, že se automatické aktualizace budou jednou patřit mezi z hlavní způsoby, jak přejít na novou verzi. Jak to funguje podrobně?

Našim cílem je zajistit, aby se co nejvíce produktů u zákazníků aktualizovalo prostřednictvím automatických aktualizací. Udržovat podporu mnoha starých verzí je velmi obtížné. Funkce zajišťující automatické aktualizace produktů funguje jednoduše. Soubory .dup se stáhnou při první kontrole dostupnosti modulů. V průběhu aktualizace je produkt plně funkční a stále zajišťuje ochranu počítače. Nová verze se aktivuje po restartování počítače. Ve spravovaných prostředích můžete prostřednictvím politiky (například v ESET PROTECT) definovat nejvyšší možnou verzi, na kterou se mohou produkty aktualizovat, případně použít zástupné znaky. Další informace naleznete v online nápovědě k ESET PROTECT Cloud, resp. ESET PROTECT.

Je pravda, že automatické aktualizace fungují na 1/10? Nyní používám ESET Endpoint Security ve verzi 8.0.2028.1. Pokud je povolena automatická aktualizace, na jakou verzi se produkt aktualizuje?

Aktualizace produktů prostřednictvím automatických aktualizací může být opožděna z důvodu aktivovaných omezení na serverech repozitáře. Pokud je při vydání aktualizace produktu aktivní throttling, produkt si ji nemusí při pravidelné kontrole dostupnosti automatické aktualizace stáhnout okamžitě. V případě, že je aktualizace považována za bezpečnou a stabilní, může být omezení následně upraveno nebo zcela zrušeno, aby aktualizace byla doručena všech zbývajícím klientům.

Omezování (throttling) je proces, ve kterém se uplatňuje sada opatření, a může být pro každou aktualizaci platný různou dobu. Tato doba závisí na množství klientů, kteří si aktualizaci žádají, stejně tak zatížení našich serverů a dalších faktorech. Tento postup se neustále vyvíjí a mění.

Pokud spustím počítač v 8:45 a následně jej 17:00 vypnu, kdy dojde k automatické aktualizaci?

K automatické aktualizaci dojde s další úspěšnou naplánovanou aktualizací modulů, a to nejvýše jednou za 24 hodin.

Pokud v průběhu automatické aktualizace dojde k vypnutí počítače, kdy se provede další aktualizace?

Aktualizace se spustí v příštím naplánovaném aktualizačním okně. Postup automatické aktualizace (dříve známý jako uPCU) je postaven na robustním bezpečnostním mechanismu. Po stažení aktualizace a restartování počítače jsou aktualizované soubory stále pouze připraveny k použití a aktuálně nainstalovaná verze poskytuje nepřetržitou ochranu. Změny se projeví po dalším spuštění produktu z řady ESET Endpoint.

Jak mohu spustit automatické aktualizace okamžitě bez čekání na pravidelné spojení jednou za 24 hodin? Existuje nějaký jiný způsob, než kliknutí na tlačítko Zkontrolovat aktualizace?

Automatickou aktualizaci lze vyvolat ručně pouze kliknutím v hlavním okně programu v nabídce Aktualizace > na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. Všechny ostatní způsoby pro aktualizací modulů se řídí politikou plánovače 24hodinových automatických aktualizací. V současné době není možné vzdáleně inicializovat stažení automatických aktualizací. Tuto funkci plánujeme přidat v některé z dalších verzí.