ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Možnosti připojení

Chcete-li získat přístup k možnostem nastavení proxy serveru pro konkrétní profil aktualizace, otevřete Rozšířená nastavení > Aktualizace > Profily > Aktualizace > Možnosti připojení.

Proxy server

V rozbalovacím menu Režim proxy jsou dostupné následující možnosti:

  • Nepoužívat proxy server,
  • Připojení prostřednictvím proxy serveru,
  • Použít globální nastavení proxy serveru.

Vybráním možnosti Použít globální nastavení proxy serveru se použijí veškerá nastavení proxy serveru zadaná v Rozšířených nastaveních > Připojení > Proxy server.

Pomocí možnosti Nepoužívat proxy server zajistíte, aby se při aktualizaci ESET Endpoint Security nepoužíval proxy server.

Možnost Připojení prostřednictvím proxy serveru vyberte v případě, že:

  • Pro aktualizaci ESET Endpoint Security se používá jiný proxy server než ten, který je definován v sekci Nástroje > Proxy server. Při takové konfiguraci definujte nový proxy server zadáním jeho adresy do pole Proxy server, komunikačního portu (standardně 3128), uživatelského jména a hesla pro přístup k proxy serveru, je-li to potřeba.
  • Nastavení proxy serveru není nastaveno globálně, ale ESET Endpoint Security se připojí k proxy serveru z důvodu aktualizace.
  • Počítač je připojen k internetu pomocí proxy serveru. Nastavení bylo v průběhu instalace programu převzato z operačního systému, ale v průběhu času došlo ke změně nastavení proxy serveru (například z důvodu přechodu k jinému poskytovatel internetu). V tomto případě doporučujeme zkontrolovat nastavení proxy zobrazené v tomto okně a případně jej změnit pro zajištění funkčnosti aktualizací.

Standardně je nastavena možnost Použít globální nastavení proxy serveru.

Pokud aktivujete možnost Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server, PRODUCTNAME automaticky zkusí připojení k aktualizačním serverům ESET bez použití proxy. Tuto možnost je vhodné nastavit mobilním uživatelům.

Windows sdílení

Při stahování aktualizací ze složky z lokálního Windows serveru je pro vytvoření spojení standardně vyžadována autentifikace pomocí jména a hesla.

Pro konfiguraci účtu vyberte z rozbalovacího menu Pro připojení do LAN vystupovat jako jednu z následujících možností:

  • Systémový účet (standardně),
  • Aktuálně přihlášený uživatel,
  • Definovaný uživatel.

Po vybrání možnosti Systémový účet (standardně) se aplikace bude autentifikovat pod systémovým účtem. Za normálních okolností ověření neproběhne, pokud nejsou nastaveny autentifikační údaje v hlavním nastavení aktualizace.

Pokud vyberete tuto možnost, program se bude autentifikovat pod účtem aktuálně přihlášeného uživatele. Nevýhodou tohoto nastavení je nemožnost připojení na server a následné provedení aktualizace, pokud není na počítači přihlášen žádný uživatel.

Po vybrání této možnosti zadejte přihlašovací údaje uživatele, pod kterým se bude aplikace autentifikovat. Tuto možnost doporučujeme v případě, že se nezdaří připojení pod lokálním systémovým účtem. Uživatelský účet musí mít na lokálním serveru práva pro přístup do složky s aktualizačními soubory. V opačném případě se spojení nezdaří a aktualizace se nestáhne.

Uživatelské jméno a heslo jsou volitelné parametry.


warning

Pokud vyberete možnost Aktuálně přihlášený uživatel nebo Definovaný uživatel, může nastat chyba při změně identity programu na požadovaného uživatele. Z tohoto důvodu doporučujeme u připojení do LAN nastavit autentifikační údaje v hlavním nastavení aktualizace. V tomto nastavení je potřeba uvést údaje ve tvaru název_domény\uživatel (případně pracovní skupiny: název_pracovní_skupiny\uživatel) a heslo. Při aktualizaci prostřednictvím HTTP lokálního serveru není standardně potřeba autentifikační údaje zadávat.

Po dokončení aktualizace odpojit ze serveru – pokud aktivujete tuto možnost, po dokončení aktualizace se vynutí ukončení spojení se serverem.