ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Mirror

ESET Endpoint Security umožňuje vytvářet kopie aktualizací, z níž lze pak aktualizovat další stanice v lokální síti. Vytváření kopií aktualizačních souboru je výhodné použít zejména ve velkých sítích, kde by aktualizace každé jedné stanice z Internetu způsobovala velký přenos dat a vytížení linek. Proto je doporučeno aktualizovat z internetu pouze jednoho klienta v síti a následně aktualizaci zpřístupnit pomocí tzv. mirroru (zrcadla) ostatním klientům v lokální síti. Aktualizace stanic z mirroru optimalizuje vyvážení zátěže sítě a šetří šířku pásma internetového připojení.


warning

Aktualizační mirror produktu ESET Endpoint Security vytváří kopie aktualizací pouze pro stejnou generaci produktu na platformě Windows- Příklad: z mirroru vytvořeného produktem ESET Endpoint Security pro Windows ve verzi 10.x je možné aktualizovat pouze ESET Endpoint Antivirusa ESET Endpoint Security pro Windows ve verzi 10.x.


note

Ve velkých sítích, kde je pro správu používán ESET PROTECT, doporučujeme pro minimalizaci množství stahovaných dat z internetu upřednostnit ESET Bridge před konfigurací mirroru na některém z klientů. ESET Bridge můžete nainstalovat společně s ESET PROTECT prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo jej nasadit jako samostatnou komponentu. Pro více informací a přehled rozdílů mezi ESET Bridge, Apache HTTP Proxy, nástrojem Mirror Tool a přímým spojením přejděte do Online nápovědy k ESET PROTECT.

Možnosti konfigurace lokálního mirroru se nacházejí v části Rozšířená nastavení > Aktualizace > Profily > Aktualizační mirror.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Pro aktivaci funkce mirror vyberte v nastavení možnost Vytvářet kopie aktualizací. Zároveň tím zpřístupníte další nastavení mirroru jako je způsob přístupu k aktualizačním souborům a místo pro jejich uložení.

Přístup k aktualizačním souborům

Zapnout HTTP server – po aktivování začne program poskytovat aktualizační soubory pomocí interního HTTP serveru, kdy není nutné nastavovat uživatelské jméno a heslo pro autentifikaci.

Možnosti zpřístupnění mirroru jsou podrobněji vysvětleny v kapitole Způsoby zpřístupnění mirroru. Obecně existují dva základní způsoby zpřístupnění mirroru, a to buď prostřednictvím sdílené složky, nebo zpřístupněním aktualizací prostřednictvím interního HTTP serveru

Složku určenou pro ukládání aktualizačních souborů mirroru definujete v části Složka pro uložení. Pokud chcete soubory ukládat do jiné složky, než je C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror, klikněte na Vyčistit a následně klikněte na Změnit a vyberte lokální nebo síťovou složku. Pokud je pro přístup do složky vyžadována autentifikace, musíte definovat Uživatelské jméno a Heslo. Pokud se požadovaná složka nachází na síťovém umístění, které pohání operační systém řady NT, musí mít uživatel, pod kterým se připojujete, oprávnění pro zápis do definovaného umístění. Uživatelské jméno zadávejte ve formátu Doména/Uživatel nebo Pracovní skupina/Uživatel. Nezapomeňte vyplnit heslo.