ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozšířená nastavení

Rozšířená nastavení umožňují podrobné nastavení ESET Endpoint Security podle vašich potřeb.

Chcete-li otevřít Rozšířená nastavení, otevřete hlavní okno programu a stiskněte klávesu F5 na klávesnici nebo klikněte na Nastavení > Rozšířená nastavení.


note

Při vytváření politiky v ESET PROTECT Web Console můžete u každého nastavení definovat příznak. Nastavení s příznakem má prioritu a nemůže být přepsáno pozdější politikou (pouze pokud obsahuje poslední politika příznak). To zajišťuje, aby nastavení nebylo změněno (např. uživatelem nebo pozdější politikou během slučování). Pro více informací o příznacích se podívejte do online nápovědy k ESET PROTECT.


note

V závislosti na Přístupu k nastavení můžete být vyzváni k zadání hesla pro otevření Rozšířeného nastavení.

V rozšířeném nastavení můžete provádět následující nastavení:

CONFIG_SCANNER