ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Obnovení předchozí verze modulů

Pokud máte podezření, že nová verze detekčního jádra je nestabilní nebo poškozená, můžete se vrátit ke starší verzi a na stanovený časový interval zakázat jejich aktualizaci. Případně můžete povolit dříve zakázané aktualizace, pokud jste je odložili na neomezeně dlouhou dobu.

ESET Endpoint Security zálohuje detekční jádro a programové moduly pro případ, že by bylo potřeba se vrátit ke starší verzi. Aby se obrazy, tzv. snapshoty modulů, vytvářely, ponechte možnost Vytvářet zálohu modulů aktivní. Po jejím zapnutí se první záloha (snapshot) vytvoří v průběhu příští aktualizace. Další záloha se následně vytvoří po uplynutí 48 hodin. Počet vytvářených záloh určuje počet obrazů detekčního jádra uložených na lokálním disku počítače.


note

Při dosažení maximálního počtu vytvářených záloh (například tří), dojde každých 48 hodin k nahrazení nejstarší zálohy novou. ESET Endpoint Security se při obnovení předchozí verze detekčního jádra a programových modulů vrátí vždy k nejstarší verzi.

Otevřete Rozšířená nastavení > Aktualizace > Obecné > Záloha modulů > Vrátit a vyberte časový interval z rozbalovacího menu Doba.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Možnost Do odvolání vyberte v případě, kdy chcete aktualizaci modulů obnovit ručně. Protože tato možnost představuje potenciální bezpečnostní riziko, její výběr nedoporučujeme.

Po obnovení předchozí verze modulů se tlačítko Vrátit změní, a bude sloužit pro akci Povolit aktualizace. Aktualizace se přeruší na dobu definovanou v dialogovém okně Pozastavit aktualizace na. Ze zálohy se obnovní nejstarší verze detekčního jádra a programových modulů uložená v souborovém systému počítače.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK


example

Nejnovější verze detekčního jádra má číslo 22700. Na pevném disku počítače jsou uloženy obrazy detekčního jádra 22698 a 22696. Všimněte si, že verze 22697 není k dispozici. Počítač byl totiž delší dobu vypnutý, proto byla stažena novější verze modulů. Pokud jste jako Počet vytvářených záloh nastavili číslo 2, po navrácení změn se obnoví detekční jádro (i programové moduly) s číslem 22696. Tento proces může chvíli trvat. Pro ověření, zda došlo k obnovení starší verze přejděte v hlavním okně programu na záložku Aktualizace.