ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Řešení problémů při aktualizaci z mirroru

Ve většině případů jsou problémy při aktualizaci z mirroru způsobovány jedním z následujících důvodů: špatná konfigurace Mirroru, neplatné autentifikační údaje pro přístup ke složce s mirrorem, chybně nastavená stanice, která má stahovat aktualizační soubory z mirroru nebo kombinace uvedených důvodů. Níže přidáváme přehled nejčastějších problémů, které mohou nastat při aktualizaci z mirroru:

ESET Endpoint Security nenaváže spojení s mirrorem – pravděpodobně způsobeno nesprávným zadáním aktualizačního serveru (sítové cesty ke složce s mirrorem), ze kterého se má stanice aktualizovat. Správnost zadané cesty ověřte stisknutím kláves Win + R (případně klikněte na tlačítko Start > Spustit) a zadáním uvedené cesty k mirroru. Pokud je cesta zadána správně, po kliknutí na tlačítko OK by se měl zobrazit obsah složky s mirrorem.

ESET Endpoint Security vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla – pravděpodobně způsobeno nesprávným zadáním autentifikačních údajů (uživatelského jména a hesla) v nastavení aktualizace. Jedná se o uživatelské jméno a heslo, pod kterým program přistupuje k aktualizačnímu serveru, ze kterého se má aktualizovat. Ujistěte se, že jsou autentizační údaje správné a zadané ve správném formátu. Například název_domény\uživatel nebo název_pracovni_skupiny\uživatel a heslo. Pokud je složka s mirrorem zpřístupněna pro "Everyone" (tj. anglicky, pro "každého"), je potřeba toto uživatelské oprávnění brát s rezervou. "Everyone" neznamená jakýkoli neověřený uživatel, ale znamená to pouze, že složka je přístupná pro všechny uživatele dané domény. I když je tedy složka s mirrorem přístupná pro "Everyone", v nastavení aktualizace je stále potřeba zadat přihlašovací údaje konkrétního uživatele.

ESET Endpoint Security nenaváže spojení k mirroru – není povolena komunikace na portu, na kterém běží HTTP server.

ESET Endpoint Security zahlásí chybu při stahování aktualizačních souborů – nejčastěji jde o chybnou konfiguraci aktualizačního serveru (síťové cesty ke složce s mirrorem).