ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Profily síťových připojení

Profily lze použít k řízení chování Ochrany síťového připojení ESET Endpoint Security pro konkrétní Síťové připojení. Když v programu  vytváříte nebo upravujete pravidla firewallu, IDS pravidla nebo pravidla Ochrany proti útokům hrubou silou, můžete je přiřadit konkrétnímu profilu nebo je použít pro všechny profily. Pokud je profil v síťovém připojení aktivní, jsou na něj aplikována pouze globální pravidla (pravidla bez zadaného profilu) a pravidla, která byla tomuto profilu přiřazena. Můžete vytvořit více profilů s různými pravidly přiřazenými síťovým připojením a snadno tak změnit chování firewallu.

Profily a přiřazení síťových připojení můžete konfigurovat v Rozšířeném nastavení > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Ochrana síťového připojení.

Přidělení profilu síťového připojení – umožňuje zvolit, zda má být nově zjištěným síťovým připojením automaticky (v rozbalovacím menu vyberte možnost Auto) přiřazen předdefinovaný nebo vlastní profil na základě Spouštěčů nakonfigurovaných v profilech síťových připojení, nebo zda chcete být při zjištění nového síťového připojení vyzváni (v rozevírací nabídce vyberte možnost Dotázat se) ke konfiguraci ochrany sítě a přiřazení profilu ručně.

Konkrétní profil síťového připojení můžete přiřadit také ručně v hlavním okně programu > Nastavení > Síť > Připojené sítě. Najeďte na konkrétní síťové připojení a kliknutím na ikonu nabídky three_dots_menu > Změnit otevřete okno Nastavení ochrany sítě a vyberte profil.

Profily síťového připojení – kliknutím na Změnit přidáte nebo upravíte profily síťového připojení.

Následující profily jsou předdefinované a nelze je upravovat nebo odstraňovat:

Privátní – pro důvěryhodné sítě (domácí nebo firemní síť). Vaše zařízení a sdílené soubory uložené ve vašem zařízení jsou viditelné pro ostatní uživatele sítě a systémové prostředky jsou přístupné ostatním uživatelům v síti (přístup ke sdíleným souborům a tiskárnám je povolen, příchozí soubory a tiskárny jsou dostupné, RPC komunikace je povolena a je k dispozici sdílení vzdálené plochy). Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích. Tento profil je automaticky přiřazen síťovému připojení, pokud je nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Veřejná – pro nedůvěryhodné sítě (veřejná síť). Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích. Tento profil je automaticky přiřazen každému síťovému připojení, které není nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Po přepnutí síťového připojení na jiný profil se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí oznámení.