ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

IDS pravidla

V některých případech může Intrusion Detection Service (IDS) detekovat komunikaci mezi routery nebo jinými interními síťovými zařízeními jako možný útok. Pokud je vám známá bezpečná adresa blokována, přidejte ji do Adres vyloučených z ochrany IDS pro obejití IDS.


note

Následující články z Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Správa IDS pravidel

 • Přidat – kliknutím vytvoříte nové IDS pravidlo.
 • Změnit – kliknutím upravíte existující IDS pravidlo.
 • Odstranit – kliknutím odstraníte existující pravidlo ze seznamu IDS pravidel.
 • UP_DOWN Šipky Nahoru/Výše/Dolů/Níže – pomocí těchto tlačítek změníte pořadí vyhodnocování pravidel (výjimky jsou vyhodnocovány shora dolů).

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION

Záložka Výjimky se zobrazí v případě, že administrátor vytvoří IDS výjimky ve webové konzoli ESET PROTECT. Na seznamu IDS výjimek se mohou nacházet pouze povolovací pravidla. Vyhodnocována jsou dříve, než IDS pravidla.

Editor pravidel

Detekce – typ detekce.

Název hrozby – pro některé dostupné detekce můžete zadat název hrozby.

Aplikace – kliknutím na … vyberte cestu k aplikaci (například C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávejte název aplikace.

Vzdálená IP adresa – seznam vzdálených IPv4 nebo IPv6 adres / rozsahů adres / podsítí. Více záznamů oddělte čárkou.

Profil – můžete vybrat profil síťového připojení, na který se toto pravidlo bude vztahovat.

Akce

Blokovat – nad každým systémovým procesem bude provedena standardní akce (povolit nebo blokovat). Pro změnu výchozího chování produktu ESET Endpoint Security vyberte z rozbalovacího menu požadovanou akci.

Oznámit – možnost Ano vyberte pro zobrazení Oznámení na pracovní ploše vašeho počítače. Možnost Ne vyberte, pokud nechcete oznámení na ploše zobrazovat. Dostupné možnosti: Výchozí akce/Ano/Ne.

Zapsat do protokolu – možnost Ano vyberte pro zapsání události do protokolu produktu ESET Endpoint Security. Možnost Ne vyberte, pokud nechcete událost zaznamenat do protokolu. Dostupné možnosti: Výchozí akce/Ano/Ne.

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION_EDIT


example

Pro zobrazení oznámení při výskytu každé události a jejího zaznamenání do protokolu:

 1. Klikněte na tlačítko Přidat pro vytvoření nového IDS pravidla.
 2. Z rozbalovací nabídky Detekce vyberte konkrétní upozornění.
 3. Klikněte na a vyberte cestu k aplikaci, na kterou chcete dané oznámení aplikovat.
 4. V rozbalovacím menu Blokovat ponechte možnost Výchozí akce. Tím se provede výchozí akce produktu ESET Endpoint Security.
 5. V rozbalovacím menu Oznámit a Zapsat do protokolu vyberte možnost Ano.
 6. Oznámení uložte kliknutím na tlačítko OK.

example

Pro zrušení zobrazování oznámení pro konkrétní detekci, kterou nepovažujete za hrozbu:

 1. Klikněte na tlačítko Přidat pro vytvoření nové IDS výjimky.
 2. Z rozbalovacího menu Detekce vyberte vámi požadovanou upozornění, například SMB relace bez bezpečnostního rozšíření nebo TCP Port Scanning attack.
 3. Jedná-li se o příchozí komunikaci, jako směr vyberte v rozbalovacím menu možnost Dovnitř.
 4. V rozbalovacím menu Oznámit vyberte možnost Ne.
 5. V rozbalovacím menu Zapsat do protokolu vyberte možnost Ano.
 6. Pole Aplikace ponechte prázdné.
 7. Pokud komunikace nepřichází pouze z konkrétní IP adresy, ponechte prázdné pole Vzdálena IP adresa.
 8. Oznámení uložte kliknutím na tlačítko OK.