ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Interaktivní upozornění


important

Hledáte informace o běžných upozorněních a oznámeních?

V Rozšířeném nastavení v sekci Oznámení > Interaktivní upozornění můžete nastavit, jak se má ESET Endpoint Security zachovat, pokud bude při detekci vyžadovat interakci uživatele (například při pokusu o přístup na potenciálně phishingovou stránku), stejně tak způsob zobrazování informačních oken.

CONFIG_ALERT

Interaktivní upozornění

Vypnutí možnosti Zobrazit interaktivní upozornění skryje všechna dialogová okna s upozorněními, včetně informací ve webových prohlížečích. Tuto možnost je vhodné vypnout pouze v určitých situacích.

  • V případě samostatných instalací doporučujeme toto nastavení ponechat beze změny (standardně zapnuto).
  • Ve spravovaných prostředích ponechte toto nastavení zapnuté a vyberte si akce, ve kterých chcete uživateli zobrazitinteraktivní upozornění.

Interaktivní upozornění – klikněte na Změnit pro výběr Interaktivního upozornění, která chcete zobrazovat.

Informační okna

Dobu zobrazení informačních oken nastavíte pomocí možnosti Zavírat informační okna automaticky. Po uplynutí nastaveného času se okno s upozorněním zavře, pokud jej dříve nezavřete ručně.

Čas v sekundách – nastavte dobu viditelnosti oznámení. Hodnota musí být mezi 10 a 999 sekundami.

Potvrzovací zprávy – pomocí této možnosti můžete spravovat seznam potvrzovacích zpráv, jejichž zobrazování chcete povolit nebo zakázat.