ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Potvrzovací zprávy

Pro přizpůsobení potvrzovacích zpráv produktu přejděte v Rozšířených nastaveních do sekce Oznámení > Interaktivní upozornění a na řádku Potvrzovací zprávy klikněte na odkaz Změnit.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

V tomto dialogovém okně můžete upravit zobrazování zpráv, které ESET Endpoint Security zobrazí před provedením akce. Pro jejich aktivaci nebo deaktivaci použijte zaškrtávací pole na daném řádku.

Pro více informací o konkrétní funkci související s potvrzovacími zprávami klikněte na odkaz: