ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Konflikt v rozšířeném nastavení

Tato chyba může nastat, pokud některá komponenta (např. HIPS nebo Firewall) a uživatel vytvářejí pravidla v interaktivním nebo učícím režimu současně.


important

Před vytvořením vlastním pravidel přepněte režim filtrování na automatický. Pro více informací přejděte do kapitoly učící režim firewallu. Pro více informací přejděte do kapitoly HIPS a režim filtrování.