ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání nebo úprava profilů síťového připojení

Profily síťového připojení můžete přidat nebo upravit v Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Ochrana síťového připojeni > Profily síťových připojení > Změnit. Chcete-li profil upravit, musíte jej vybrat ze seznamu Profilů síťových připojení.

Následující profily jsou předdefinované a nelze je upravovat nebo odstraňovat:

Privátní – pro důvěryhodné sítě (domácí nebo firemní síť). Vaše zařízení a sdílené soubory uložené ve vašem zařízení jsou viditelné pro ostatní uživatele sítě a systémové prostředky jsou přístupné ostatním uživatelům v síti (přístup ke sdíleným souborům a tiskárnám je povolen, příchozí soubory a tiskárny jsou dostupné, RPC komunikace je povolena a je k dispozici sdílení vzdálené plochy). Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích. Tento profil je automaticky přiřazen síťovému připojení, pokud je nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Veřejná – pro nedůvěryhodné sítě (veřejná síť). Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích. Tento profil je automaticky přiřazen každému síťovému připojení, které není nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Tlačítka Nahoru/Výše/Níže/Dolů UP_DOWN – umožňují nastavit úroveň priority profilů síťového připojení (profily síťového připojení jsou vyhodnoceny a použity podle své priority. Vždy se použije první odpovídající profil).

Přidání nebo úprava profilu

Vlastní profil síťového připojení umožňuje použít Pravidla firewallu, pravidla Ochrany před útoky hrubou silou a provádět další nastavení pro konkrétní síťová připojení. V sekci Spouštěče určíte, ke kterým síťovým připojením bude vlastní profil přiřazen.

Chcete-li otevřít editor profilů v okně Profily síťových připojení:

  • Klikněte na Přidat.
  • Vyberte jeden z existujících profilů a klikněte na tlačítko Změnit.
  • Vyberte jeden z existujících profilů a klikněte na tlačítko Kopírovat.

Název – název vlastního profilu.

Popis – popis profilu, který pomáhá profil identifikovat.

Vždy důvěryhodné adresy – zde definované adresy jsou přidány do důvěryhodné zóny síťového připojení, na které je tento profil aplikován (bez ohledu na typ ochrany sítě).

Důvěryhodné připojení - vaše zařízení a sdílené soubory uložené ve vašem zařízení jsou viditelné pro ostatní uživatele sítě a systémové prostředky jsou přístupné ostatním uživatelům v síti (přístup ke sdíleným souborům a tiskárnám je povolen, příchozí soubory a tiskárny jsou dostupné, RPC komunikace je povolena a je k dispozici sdílení vzdálené plochy). Toto nastavení doporučujeme použít při vytváření profilu pro zabezpečené připojení k místní síti. Všechny přímo připojené podsítě jsou rovněž považovány za důvěryhodné. Například, pokud je síťový adaptér připojen k síti s IP adresou 192.168.1.5 a maskou 255.255.255.0, podsíť 192.168.1.0/24 bude přidána do důvěryhodné zóny. Pokud má adaptér více adres/podsítí, budou důvěryhodné všechny.

Upozornit na slabě zabezpečenou Wi-Fi síť – po aktivování této možnosti ESET Endpoint Security zobrazí na ploše oznámení, jestliže se připojíte k nezabezpečené nebo slabě zabezpečené bezdrátové síti.

Spouštěče – vlastní podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné přiřadit tento profil síťového připojení k určitému síťovému připojení. Podrobné vysvětlení naleznete v kapitole Spouštěče.