Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dokumentacja dotycząca punktów końcowych zarządzanych zdalnie

Produkty biznesowe ESET takie jak ESET Endpoint Security mogą być zarządzane zdalnie na klienckich stacjach roboczych, serwerach oraz urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Administratorzy systemu, którzy zarządzają więcej niż 10 klienckimi stacjami roboczymi, mogą rozważyć wdrożenie jednego z narzędzi do zdalnego zarządzania ESET w celu wdrożenia rozwiązań ESET, zarządzania zadaniami, wymuszania polityk zabezpieczeń, monitorowania statusu systemu oraz szybkiego reagowania na problemy lub zagrożenia na komputerach zdalnych z jednej centralnej lokalizacji.

Narzędzia do zdalnego zarządzania ESET

Program ESET Endpoint Security może być zarządzany zdalnie przez program ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud.

  • ESET HUB— centralna brama do ujednoliconej platformy zabezpieczeń ESET PROTECT. Zapewnia scentralizowane zarządzanie tożsamością, subskrypcjami i użytkownikami dla wszystkich modułów platformy ESET. W temacie ESET PROTECT Zarządzanie licencjami znajdują się instrukcje dotyczące aktywacji produktu. ESET HUB zastąpi całkowicie ESET Business Account i ESET MSP Administrator.

Dodatkowe produkty zabezpieczające

  • ESET Inspect — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk.
  • ESET Endpoint Encryption— to kompleksowa aplikacja zabezpieczająca, zaprojektowana w celu ochrony danych w spoczynku i podczas przesyłania. ESET Endpoint Encryption pozwala szyfrować pliki, foldery i wiadomości e-mail lub tworzyć zaszyfrowane dyski wirtualne, kompresować archiwa i dodać niszczarkę na pulpicie w celu bezpiecznego usuwania plików.

Narzędzia do zdalnego zarządzania innych firm

Najlepsze praktyki

Przewodniki