Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strony pomocy

Witamy w podręczniku użytkownika programu ESET Endpoint Security. Podane tu informacje zapoznają Cię z produktem i pomogą Ci uczynić Twój komputer bardziej bezpiecznym.

Informacje wstępne

Przed rozpoczęciem korzystania z ESET Endpoint Security należy pamiętać, że tym produktem można zarządzać zdalnie za pomocą programu ESET PROTECT. Zalecamy również zapoznanie się z różnymi typami wykrywanych zagrożeń oraz atakami zdalnymi, z którymi można się spotkać podczas używania komputera.

Informacje na temat funkcji wprowadzonych w tej wersji programu ESET Endpoint Security można znaleźć w sekcji Nowe funkcje. Dostępny jest również przewodnik pomocny podczas konfigurowania i dostosowywania podstawowych ustawień programu ESET Endpoint Security.

Jak korzystać ze stron pomocy programu ESET Endpoint Security

Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji i umieścić je w odpowiednim kontekście, tematy pomocy podzielono na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Pokrewne informacje można znaleźć, przeglądając strukturę stron pomocy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dowolnego okna programu, należy nacisnąć klawisz F1. Zostanie wyświetlona pomoc dotycząca bieżącego okna programu.

Strony pomocy można przeszukiwać pod kątem słów kluczowych lub wpisując słowa lub frazy. Różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że słowo kluczowe może być logicznie powiązane ze stronami pomocy, których treść nie zawiera danego słowa. Wyszukiwanie słów i fraz polega na przeszukaniu zawartości wszystkich stron i wyświetleniu tylko tych, których treść zawiera szukane słowo lub frazę.

W celu zapewnienia zgodności oraz uniknięcia pomyłek w niniejszym podręczniku stosowana jest terminologia oparta na nazwach parametrów programu ESET Endpoint Security. Zastosowaliśmy również jednolity zbiór symboli do oznaczenia konkretnych tematów o określonym poziomie ważności.


note

Uwagi stanowią krótkie spostrzeżenia. Można je pominąć, lecz mogą również zawierać cenne informacje dotyczące określonych funkcji lub łącza do podobnych tematów.


important

Zagadnienia te wymagają uwagi czytelnika i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Zazwyczaj zawierają istotne informacje niemające krytycznego znaczenia.


warning

Są to informacje wymagające poświęcenia szczególnej uwagi i zachowania ostrożności. Ostrzeżenia zostały umieszczone specjalnie w celu uniknięcia potencjalnie szkodliwych błędów. Należy dokładnie zapoznać się z treścią ostrzeżenia, ponieważ dotyczy ono wrażliwych ustawień systemowych lub zagadnień związanych z ryzykiem.


example

Jest to przypadek użycia lub praktyczny przykład pomagający zrozumieć stosowanie danej funkcji.

Oznaczenie

Znaczenie

Pogrubiona czcionka

Nazwy elementów interfejsu takich, jak pola lub przyciski opcji.

Pochylona czcionka

Elementy zastępcze dla informacji wprowadzanych przez użytkownika. Na przykład nazwa pliku lub ścieżka oznaczają, że rzeczywista ścieżka lub nazwa pliku są wprowadzane przez użytkownika.

Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do przywoływanych tematów lub zewnętrznych adresów internetowych. Hiperłącza są zaznaczone na niebiesko i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog systemowy, w którym przechowywane są programy instalowane w systemie Windows.

Pomoc online stanowi podstawowe źródło treści pomocy. Po nawiązaniu połączenia z Internetem automatycznie zostanie wyświetlona najnowsza wersja Pomocy online.