Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzenie do ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud umożliwia zarządzanie produktami firmy ESET na stacjach roboczych i serwerach w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej bez konieczności korzystania z serwera fizycznego lub wirtualnego na potrzeby konsoli ESET PROTECT lub . Przy użyciu konsoli webowej ESET PROTECT Cloud można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na problemy i zagrożenia pojawiające się na komputerach zdalnych.

ESET PROTECT Cloud obejmuje następujące składniki:

  • Wystąpienie ESET PROTECT Cloud — jest on również dostępny jako urządzenie wirtualne. Obsługuje komunikację z agentami i gromadzi dane aplikacji oraz przechowuje je w bazie danych.
  • Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud — konsola internetowa jest podstawowym interfejsem umożliwiającym zarządzanie komputerami klienckimi w danym środowisku. Wyświetla to podsumowania stanu klientów w danej sieci i zdalne wdrażanie rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Z ESET PROTECT Cloud można korzystać z dowolnego miejsca lub urządzenia z połączeniem internetowym.
  • Agent ESET Management — usprawnia komunikację między ESET PROTECT Cloud i komputerami klienckimi. Agent musi być zainstalowany na komputerze klienckim, aby nawiązać komunikację pomiędzy tym komputerem a ESET PROTECT Cloud. Ponieważ agent ESET Management znajduje się na komputerze klienckim i umożliwia przechowywanie wielu scenariuszy zabezpieczeń, korzystanie z agenta znacznie zwiększa szybkość reagowania na nowe wykrycia. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud można wdrożyć agenta ESET Management na komputerach niezarządzanych. W razie konieczności można ręcznie zainstalować agenta ESET Management na komputerach klienckich.
  • ESET Bridge — usługa, z której można korzystać w połączeniu z programem ESET PROTECT Cloud w celu:
    • Dystrybuowania aktualizacji wśród komputerów klienckich oraz przesyłania pakietów instalacyjnych do agenta ESET Management.
    • Przesyłania dalej komunikacji z agentów ESET Management do ESET PROTECT Cloud.
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi — komponent umożliwiający zarządzanie urządzeniami mobilnymi (z systemem Android i iOS) przy użyciu programu ESET PROTECT Cloud oraz administrowanie programem ESET Endpoint Security dla systemu Android.
  • Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami — dostępna funkcja w ESET PROTECT Cloud, która regularnie skanuje stację roboczą w celu wykrycia zainstalowanego oprogramowania, które może być narażone na zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zarządzanie poprawkami pomaga eliminować te zagrożenia za pomocą automatycznych aktualizacji oprogramowania, dzięki czemu urządzenia są bezpieczniejsze.

note

Więcej informacji zawiera Pomoc online programu ESET PROTECT Cloud.