Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

Zdalne monitorowanie i zarządzanie (Remote Monitoring and Management, RMM) to proces nadzorowania i kontrolowania systemów oprogramowania przy użyciu lokalnie zainstalowanego agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania.

ERMM – dodatek ESET do funkcji RMM

  • Domyślna instalacja programu ESET Endpoint Security zawiera plik ermm.exe zlokalizowany w aplikacji punktu końcowego w katalogu:
    C:\Program Files\ESET\ESET Security\ermm.exe
  • ermm.exe to narzędzie wiersza polecenia opracowane w celu ułatwienia zarządzania produktami do obsługi punktów końcowych i komunikacji z dowolnym dodatkiem funkcji RMM.
  • Plik ermm.exe wymienia dane z dodatkiem funkcji RMM, która komunikuje się z agentem RMM połączonym z serwerem RMM. Domyślnie narzędzie ESET RMM jest wyłączone.

Dodatkowe zasoby

Dodatki ESET Direct Endpoint Management do rozwiązań RMM innych firm

Serwer funkcji RMM pracuje jako usługa na serwerze innej firmy. Więcej informacji można znaleźć w następujących przewodnikach użytkownika online dotyczących funkcji ESET Direct Endpoint Management: