Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wiersz polecenia ERMM

Zdalne zarządzanie monitorowaniem jest uruchamiane przy użyciu interfejsu wiersza poleceń. Domyślna instalacja programu ESET Endpoint Security zawiera plik ermm.exe zlokalizowany w aplikacji punktu końcowego w katalogu: c:\Program Files\ESET\ESET Security.

Uruchom wiersz polecenia (cmd.exe) jako administrator i przejdź do wspomnianej ścieżki (aby otworzyć wiersz polecenia, naciśnij przycisk Windows + R na klawiaturze, wpisz cmd w oknie Uruchom i naciśnij Enter).

Składnia polecenia jest następująca: ermm context command [options]

W parametrach dziennika rozróżniana jest wielkość liter.

ermm

ermm.exe używa trzech podstawowych kontekstów: Pobierz, Uruchom i Ustaw. W poniższej tabeli znajdziesz przykłady składni poleceń. Kliknij łącze w kolumnie Polecenie, aby wyświetlić dalsze opcje, parametry i przykłady użycia. Po pomyślnym wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona część wyjściowa (wynik). Aby wyświetlić część wejściową, dodaj parametr --debug w poleceniu.

Kontekst

Polecenie

Opis

get

 

Uzyskiwanie informacji o produktach


application-info

Uzyskiwanie informacji o produktach


license-info

Uzyskiwanie informacji o licencji


protection-status

Pobieranie stanu ochrony


logs

Get logs


scan-info

Uzyskiwanie informacji o uruchomionym skanowaniu


configuration

Pobierz konfigurację produktu


update-status

Uzyskiwanie informacji o aktualizacji


activation-status

Uzyskiwanie informacji o ostatniej aktywacji

start

 

Rozpocznij zadanie


scan

Rozpocznij skanowanie na żądanie


activation

Rozpocznij aktywację produktu


deactivation

Rozpocznij dezaktywację produktu


update

Rozpocznij aktualizację produktu

set

 

Ustaw opcje dla produktu


configuration

Ustaw konfigurację dla produktu

W wyniku wyjściowym każdego polecenia pierwszą wyświetlaną informacją jest identyfikator wyniku. Aby lepiej zrozumieć informacje o wynikach, sprawdź poniższą tabelę identyfikatorów.

Identyfikator błędu

Błąd

Opis

0

Success

 

1

Command node not present

Węzeł „Command” jest nieobecny w input json

2

Command not supported

Polecenie nie jest obsługiwane

3

General error executing the command

Błąd podczas wykonywania polecenia

4

Task already running

Żądane zadanie jest już realizowane i nie zostało uruchomione

5

Invalid parameter for command

Złe dane od użytkownika

6

Command not executed because it's disabled

Funkcja RMM nie jest włączona w ustawieniach zaawansowanych lub nie została uruchomiona z poziomu administratora