ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Inštalácia na systéme Windows (ESET PROTECT All-in-one inštalátor)

Na inštaláciu ESET Bridge môžete použiť ESET PROTECT All-in-one inštalátor verzie 10.0 a novších:

Ak chcete nainštalovať ESET Bridge spolu s ESET PROTECT On-Prem, prečítajte si kapitolu All-in-one inštalácia ESET PROTECT.

Ak chcete nainštalovať iba súčasť ESET Bridge pomocou All-in-one inštalátora ESET PROTECT, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.


important

ESET Bridge nainštalujte na počítač používajúci podporovaný operačný systém.

1.webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET PROTECT si stiahnite All-in-one inštalátor a uložte ho do preferovaného priečinka.

2.Extrahujte súbor x64.zip.

3.Prejdite do priečinka x64 a dvakrát kliknite na inštalačný súbor Setup.exe, čím spustíte All-in-one inštalátor.

4.Pomocou roletového menu Jazyk môžete zmeniť nastavenia jazyka. Pokračujte kliknutím na Ďalej.

welcome

5.Zvoľte možnosť Nainštalovať a kliknite na Ďalej.

package_installation_select

6.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

Kliknutím na tlačidlo Zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať Zásady ochrany osobných údajov. Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

eula

7.Začiarknite políčko vedľa položky ESET Bridge Proxy a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

package_installation_bridge

8.Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi inštaláciou ESET Bridge.

9.Na obrazovke uvidíte priebeh inštalácie. Ak práve prebieha inštalácia, Sprievodca inštaláciou nereaguje a nie je možné ho ovládať.

10. Po dokončení inštalácie sa zobrazí správa Inštalácia súčastí programu ESET PROTECT prebehla úspešne. Kliknite na Dokončiť. V ESET PROTECT Web Console v časti Počítače je vedľa názvu počítača, na ktorom je spustený ESET Bridge, zobrazená ikona icon_proxy.

Všimnite si názov hostiteľa a IP adresu počítača, na ktorom je spustený ESET Bridge. Po inštalácii nakonfigurujte ESET Bridge v závislosti od požadovaných funkcionalít.


note

All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT vytvorí predvolené politiky s názvom Využitie HTTP Proxy pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET. Tieto politiky budú aplikované na skupinu Všetko. Politiky automaticky nakonfigurujú ESET Management Agenty a bezpečnostné produkty ESET na spravovaných počítačoch tak, aby používali ESET Bridge ako Proxy server na ukladanie aktualizačných balíkov do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je predvolene zapnuté:

Politika pre ESET Bridge obsahuje HTTPS certifikát a prepínacie tlačidlo pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je zapnuté.

Politika používania HTTP Proxy pre ESET Endpoint pre Windows obsahuje certifikačnú autoritu pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.

V prípade neúspešnej inštalácie prejdite na kapitolu Riešenie problémov.