ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Inštalácia ESET Bridge

ESET Bridge je možné nasadiť viacerými spôsobmi.

Lokálne nasadenie:

Inštalácia na systéme Windows (prostredníctvom ESET PROTECT All-in-one inštalátora verzie 10.0 a novších) – odporúčané

 


note

All-in-one inštalátorvirtuálne zariadenie ESET PROTECT (keď je ESET Bridge zapnutý počas nasadzovania virtuálneho zariadenia) vytvoria predvolené politiky HTTP Proxy s názvom Využitie pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET. Tieto politiky budú aplikované na skupinu Všetko. Politiky automaticky nakonfigurujú ESET Management Agenty a bezpečnostné produkty ESET na spravovaných počítačoch tak, aby používali ESET Bridge ako Proxy server na ukladanie aktualizačných balíkov do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je predvolene zapnuté:

Politika pre ESET Bridge obsahuje HTTPS certifikát a prepínacie tlačidlo pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je zapnuté.

Politika používania HTTP Proxy pre ESET Endpoint pre Windows obsahuje certifikačnú autoritu pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.

 

Inštalácia na systéme Windows (prostredníctvom samostatného inštalátora)

Inštalácia na systéme Linux – len pre pokročilých používateľov


note

Používatelia virtuálneho zariadenia ESET PROTECT

ESET Bridge vám odporúčame nainštalovať počas počiatočnej konfigurácie virtuálneho zariadenia ESET PROTECT (verzia 10.1 a novšie), a to začiarknutím políčka Povoliť ESET Bridge Proxy.

 

Vzdialené nasadenie:

Inštalácia pomocou úlohy Inštalácia softvéru v rámci ESET PROTECT