ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prehľad ESET Bridge

ESET Bridge je nový softvér spoločnosti ESET založený na open-source softvéri Nginx a prispôsobený potrebám bezpečnostných riešení ESET.

ESET Bridge sa dá použiť s konzolou ESET PROTECT On-Prem alebo jej cloudovou verziou ESET PROTECT. ESET distribuuje ESET Bridge 4 s ESET PROTECT On-Prem ako proxy súčasť (nahrádza pôvodnú službu Apache HTTP Proxy od verzie ESET PROTECT On-Prem 10.0). Pozrite si porovnanie ESET Bridge a Apache HTTP Proxy.

Prostredníctvom ESET Bridge môžete k ESET PROTECT On-Prem pripojiť až 10 000 počítačov.

ESET Bridge sa dá s ESET PROTECT On-Prem použiť na:

ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte a ich distribúciu na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta,

Preposielanie komunikácie ESET Management Agentov na ESET PROTECT Server v prostrediach, kde sa klientske počítače s nainštalovaným Agentom nemôžu priamo pripojiť na Server,

Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte – ESET Bridge dokáže dešifrovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS:

Proxy chaining – ESET Bridge môže preposielať komunikáciu na vzdialený proxy server a ukladať dáta do vyrovnávacej pamäte.

Spustenie offline repozitára – ESET Bridge môžete použiť ako HTTP server pre offline repozitár.

ESET Bridge v infraštruktúre siete

Nasledujúci diagram znázorňuje dva počítače s ESET Bridge:

Prvý ESET Bridge slúži ako proxy server na prenos informácií z cloudu ESET na jednotlivé komponenty ESET PROTECT a produkty ESET pre koncové zariadenia s priamou viditeľnosťou na ESET PROTECT Server.

Druhý ESET Bridge preposiela komunikáciu z ESET Management Agentov vo vzdialenom umiestnení (bez priameho pripojenia k ESET PROTECT Serveru) na ESET PROTECT Server.

scheme_two_proxies