ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Migrácia z Apache HTTP Proxy na ESET Bridge

Ak vo svojej sieti používate Apache HTTP Proxy a chcete prejsť na ESET Bridge, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:


warning

Ak spustíte all-in-one inštalátor (možnosť Inštalovať alebo Aktualizovať všetky súčasti) na počítači so systémom Windows, ktorý má nainštalované Apache HTTP Proxy, inštalátor automaticky odinštaluje Apache HTTP Proxy a namiesto neho nainštaluje ESET Bridge.

ESET Bridge neinštalujte inak ako použitím all-in-one inštalátora na počítači so spusteným Apache HTTP Proxy.

1.Nainštalujte ESET Bridge.

2.Nakonfigurujte politiku pre ESET Bridge.

3.Ak Apache HTTP Proxy používajú ESET Management Agenty:

a)Vytvorte novú politiku pre ESET Management Agenta s požadovanou konfiguráciou ESET Bridge (preposielanie komunikácie či ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte) a aplikujte ju na spravované počítače.

b)Keď ESET Management Agenty na spravovaných počítačoch prijmú danú politiku, pripoja sa na ESET Bridge namiesto na Apache HTTP Proxy.

4.Ak Apache HTTP Proxy používajú bezpečnostné produkty ESET:

a)Vytvorte novú politiku pre bezpečnostný produkt ESET s požadovanou konfiguráciou ESET Bridge a aplikujte ju na spravované počítače s nainštalovaným produktom ESET.

b)Keď bezpečnostné produkty ESET na spravovaných počítačoch prijmú danú politiku, pripoja sa na ESET Bridge namiesto na Apache HTTP Proxy.