ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Požiadavky a podporované produkty

Hardvérové požiadavky

ESET Bridge je založený na Nginx – pozrite si hardvérové požiadavky pre Nginx.

Prečítajte si tiež kapitolu Hardvér a škálovateľnosť infraštruktúry (ESET PROTECT On-Prem).

Podporované operačné systémy

ESET Bridge môžete nainštalovať na týchto operačných systémoch:

Windows – Windows Server 2016/2019/2022.

Linux:

oUbuntu – 16, 18, 20, 22, 24

oCentOS – 7, 8


important

Operačný systém CentOS 8 dosiahol koniec životného cyklu 31. decembra 2021 a CentOS 7 dosiahne koniec životného cyklu 30. júna 2024. Dotknuté systémy si budú vyžadovať migráciu.

oRHEL – 7, 8, 9

oRocky Linux – 9 (vrátane nového virtuálneho zariadenia ESET PROTECT)

Podporované produkty ESET

ESET Bridge možno používať s ESET PROTECT Serverom vo verzii 10.0 a novších, ako aj s cloudovou verziou ESET PROTECT.


note

Predvolená konfigurácia ESET Bridge podporuje cloudovú verziu ESET Inspect. ESET Bridge môžete nakonfigurovať tak, aby podporoval ESET Inspect On-Prem.

ESET Bridge funguje s nasledujúcimi bezpečnostnými produktmi ESET:

HTTP proxy – všetky bezpečnostné produkty ESET, ktoré môžu na sťahovanie aktualizácií používať proxy.

Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte—ESET Bridge dokáže dešifrovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte komunikáciu využívajúcu HTTPS:

oŽiadosti o aktualizáciu (modulov, repozitára) odoslané z podporovaného bezpečnostného produktu ESET:

Podporovaný bezpečnostný produkt ESET (ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte)

Podporovaná verzia produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security for Windows

10 a novšie verzie

oKomunikáciu ESET LiveGuard Advanced pre ESET PROTECT On-Prem a podporované bezpečnostné produkty ESET uvedené vyššie.


important

Obmedzenia ukladania komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte

ESET Bridge nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte pre bezpečnostné produkty ESET (a ich verzie), ktoré nie sú uvedené vyššie – ide o staršie bezpečnostné produkty ESET Endpoint pre Windows, Windows Server/Linux/macOS.

ESET PROTECT On-Prem podporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTP/HTTPS do vyrovnávacej pamäte, cloudová verzia ESET PROTECT však podporuje len ukladanie komunikácie využívajúcej protokol HTTP. Cloudová verzia ESET PROTECT nepodporuje ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte – požadované certifikáty sú k dispozícii v ESET PROTECT On-Prem, ale nie v cloudovej verzii ESET PROTECT.

ESET Bridge a ESET PROTECT podporujú ukladanie komunikácie využívajúcej HTTP do vyrovnávacej pamäte pre všetky bezpečnostné produkty ESET.


note

Používatelia ESET PROTECT so správou zraniteľností a záplat (ESET Vulnerability & Patch Management)

ESET Bridge predvolene blokuje sieťovú komunikáciu správy záplat (keď je správa zraniteľností a záplat vypnutá). ESET Bridge nemá vplyv na hlásenie zraniteľností.

Keď na spravovaných počítačoch a počítači so spustenou službou ESET Bridge použijete politiku pre správu zraniteľností a záplat, ESET Bridge (verzia 3 a novšie) automaticky povolí sieťovú komunikáciu správy záplat vypnutím pravidiel riadenia prístupu (ACL). ESET PROTECT Web Console zobrazí v podrobnostiach o počítači upozornenie Obmedzenia prístupu sú vypnuté, pretože vypnutie pravidiel ACL umožňuje smerovanie všetkej sieťovej komunikácie cez ESET Bridge (ESET Bridge sa stáva otvoreným proxy serverom). Na zvýšenie bezpečnosti siete odporúčame nastaviť proxy overenie.