ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Konfigurácia ESET Bridge

ESET Bridge môžete nakonfigurovať vzdialene prostredníctvom ESET PROTECT On-Prem:

1.Nakonfigurujete nastavenia ESET Bridge prostredníctvom politiky pre ESET Bridge.

2.Nakonfigurujte nastavenia politiky ESET Management Agenta, aby ste zadefinovali, ako klientske počítače používajú ESET Bridge proxy funkciu (ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte, preposielanie komunikácie).

3.Nakonfigurujte nastavenia politiky bezpečnostného produktu ESET pre klientske počítače.


note

All-in-one inštalátorvirtuálne zariadenie ESET PROTECT (keď je ESET Bridge zapnutý počas nasadzovania virtuálneho zariadenia) vytvoria predvolené politiky HTTP Proxy s názvom Využitie pre ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty ESET. Tieto politiky budú aplikované na skupinu Všetko. Politiky automaticky nakonfigurujú ESET Management Agenty a bezpečnostné produkty ESET na spravovaných počítačoch tak, aby používali ESET Bridge ako Proxy server na ukladanie aktualizačných balíkov do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je predvolene zapnuté:

Politika pre ESET Bridge obsahuje HTTPS certifikát a prepínacie tlačidlo pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte je zapnuté.

Politika používania HTTP Proxy pre ESET Endpoint pre Windows obsahuje certifikačnú autoritu pre ukladanie komunikácie využívajúcej HTTPS do vyrovnávacej pamäte.

Ak už existujú politiky vzťahujúce sa na všetky Agenty a počítače, namiesto vytvárania nových radšej upravte tie. V časti Politiky kliknite na politiku a vyberte možnosť icon_edit Upraviť > upraviť Nastavenia politiky.