Deaktivácia licencií v bezpečnostných produktoch

Sekcia Aktivované zariadenia poskytuje prehľad všetkých produktov ESET aktivovaných ktoroukoľvek z licencií pridaných do portálu ESET Business Account (EBA). Môžete tiež kliknúť na licenciu v menu vľavo, čím si zobrazíte len zariadenia aktivované danou licenciou. Konkrétne zariadenia môžete vyhľadať použitím poľa Vyhľadať.

Popis stĺpcov:

Zariadenie – názov, ktorým je zariadenie pomenované v danom operačnom systéme.

Názov jednotky – predvolene ide o rovnakú hodnotu ako v stĺpci Zariadenie. Ak chcete názov zmeniť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Zmeniť názov jednotky.

Produkt – názov bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na zariadení.

Verzia – verzia bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na zariadení.

Aktivoval – meno majiteľa licencie v prípade, že na aktiváciu nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET bola použitá licencia, alebo meno používateľa, ktorého účet EBA bol použitý na aktiváciu nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET.


note

Ikony vedľa položky „Aktivoval“

icon_standalone_license_activation – bezpečnostný produkt bol aktivovaný zadaním licenčného kľúča alebo iným spôsobom, napríklad offline licenčným súborom alebo vzdialene prostredníctvom konzoly ESET PROTECT či ESET PROTECT Cloud.

icon_managed_license_activation – bezpečnostný produkt bol aktivovaný pomocou účtu EBA.

Počet Podjednotiek sa vzťahuje na serverové produkty ESET – napríklad v prípade riešenia ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server je to počet e‑mailových adries a v prípade riešenia ESET Secure Authentication ide o počet SMS.

Spravované – ak je zariadenie aktivované vzdialene prostredníctvom konzoly ESET PROTECT alebo ESET PROTECT Cloud, zobrazená bude hodnota Áno.
Ak deaktivujete licenciu využívanú bezpečnostným produktom ESET nainštalovaným na zariadení, toto zariadenie bude odstránené zo zoznamu Aktivované zariadenia a v sekcii Licencie uvidíte, že počet nevyužívaných jednotiek obsiahnutých v danej licencii sa zvýšil. Môže trvať aj 5 minút, kým sa zobrazí navýšený počet jednotiek.

Aktivované – dátum aktivácie produktu ESET nainštalovaného na zariadení.

Naposledy videné – dátum, keď produkt ESET naposledy kontaktoval portál EBA.

Lokalita – názov lokality, pod ktorú patrí licenčná jednotka použitá na aktivovanie daného zariadenia.

Deaktivácia jednej licencie

1.Vyberte príslušné zariadenie a kliknite na Deaktivovať.

eba_activated_devices_1

2.V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na Deaktivovať.

Zariadenie bude automaticky odstránené zo zoznamu Aktivované zariadenia.

Deaktivácia viacerých licencií


note

Limit deaktivácie

Možné je deaktivovať viaceré licencie naraz, avšak spolu s maximálne 200 jednotkami.

1.Označte vybrané zariadenia, na ktorých chcete deaktivovať bezpečnostný produkt, prípadne pomocou začiarkavacieho políčka v najvrchnejšom riadku zoznamu vyberte všetky zobrazené zariadenia, a následne kliknite na Deaktivovať.

eba_activated_devices_2

2.V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na Deaktivovať.

Zariadenia budú automaticky odstránené zo zoznamu Aktivované zariadenia.