Aktywowanie, zawieszanie lub usuwanie ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud to wydajne rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem punktów końcowych i serwerów.


note

Mieszane konto ESET Business Account i ESET MSP Administrator

Jeśli korzystasz zarówno z konta ESET MSP Administrator, jak i z konta ESET Business Account, możesz aktywować/dezaktywować rozwiązanie ESET PROTECT Cloud tylko za pomocą jednego z tych kont. Wymagana jest odpowiednia licencja.

Aktywacja ESET PROTECT Cloud


important

Do aktywacji rozwiązania ESET PROTECT Cloud wymagana jest licencja

Do aktywowania rozwiązania ESET PROTECT Cloud bezpośrednio z poziomu panelu kontrolnego w portalu ESET Business Account wymagana jest odpowiednia licencja. Licencje próbne aktywowane w portalu ESET Business Account są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich licencji, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET.

Jeżeli jesteś superużytkownikiem i rozpoczniesz bezpłatny okres próbny lub zaimportujesz odpowiednią licencję, możesz aktywować rozwiązanie ESET PROTECT Cloud z poziomu portalu EBA:

1.Przejdź do sekcji Panel kontrolny i kliknij przycisk Rozpocznij korzystanie z wersji próbnej dostępny w kafelku ESET PROTECT Cloud.


note

Kończenie aktywacji ESET PROTECT Cloud później

Jeśli w tym momencie anulujesz aktywację produktu ESET PROTECT Cloud. Możesz później kliknąć przycisk Aktywuj w odpowiednim kafelku.

2.W kreatorze aktywacji zostanie wyświetlone odniesienie do Warunków korzystania z ESET PROTECT Cloud oraz optymalna lokalizacja centrum danych w oparciu o aktualną lokalizację. Wybierz pozycję Akceptuję warunki korzystania i kliknij przycisk Kontynuuj.

eba_activate_eca_accept_eulaANDselect_data-center-location

3.Poczekaj na wyświetlenie okna powiadomień Rozwiązanie ESET PROTECT Cloud jest gotowe.

4.W przypadku zamknięcia okna powiadomień dostęp do ESET PROTECT Cloud można uzyskać, klikając pozycję Otwórz na kafelku ESET PROTECT Cloudw sekcji Panel kontrolny. Kliknij przycisk Kontynuuj.

5.Aby aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij Aktywuj. Aby pominąć aktywację, kliknij Kontynuuj.

6.Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud zostanie otwarta w nowej karcie w przeglądarce.

ESET PROTECT Cloud zawieszon

Jeśli ostatnia licencja kwalifikująca się do wygaśnie, masz 14-dniowy okres prolongaty na odnowienie licencji lub dodanie nowej licencji kwalifikującej się do ESET PROTECT Cloud, aby uniknąć zawieszenia instancji ESET PROTECT Cloud. Po zawieszeniu ESET PROTECT Cloud staje się ono niedostępne i nie można z niego korzystać, a użytkownik ma 30 dni na przywrócenie konta przez odnowienie licencji lub zaimportowanie nowej licencji kwalifikującej się do ESET PROTECT Cloud.

Jeśli ostatnia licencja kwalifikująca się do zostanie usunięta z produktu ESET Business Account, ESET PROTECT Cloud zostanie natychmiast zawieszone.

Usuń ESET PROTECT Cloud

1.Przed usunięciem ESET PROTECT Cloud odinstaluj agenta ESET PROTECT Cloud z zarządzanych urządzeń.

2.Aby usunąć ESET PROTECT Cloud, kliknij ikonę koła zębatego icon-settings-gear na kafelku ESET PROTECT Cloud w sekcji Panel kontrolny i kliknij przycisk Usuń ESET PROTECT Cloud.

eba_eca_delete

3.Aby potwierdzić usunięcie, w polu Potwierdzenie hasła wprowadź hasło do portalu ESET Business Account i kliknij przycisk Usuń.

 


note

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy ESET

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej ESET w kwestii aktywowanego ESET PROTECT Cloud, należy podać identyfikator instancji rozwiązania ESET PROTECT Cloud . Identyfikator jest dostępny w sekcji Pomoc > Informacje w portalu ESET Business Account.