Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Verificatie op basis van twee factoren

Om de beveiliging tijdens het aanmelden bij de ESET Business Account (EBA)-portal te verbeteren, wordt er een eenmalig wachtwoord gegenereerd dat moet worden opgegeven wanneer de gebruiker zich heeft geverifieerd met zijn algemene toegangsverificatiegegevens.

Verificatie op basis van twee factoren kan worden ingeschakeld per bedrijf of per gebruiker.


note

2FA voor alle gebruikers

Als u Verificatie op basis van twee factoren voor alle gebruikers inschakelt en u afmeldt bij de EBA-portal, moet u bij de volgende aanmeldingspoging het activeringsproces voor Verificatie op basis van twee factoren doorlopen (u kunt het proces niet stoppen wanneer u er eenmaal mee bent begonnen), anders wordt uw gebruikersaccount uitgesloten voor aanmelding bij de EBA-portal.

Verificatie-apps van derden worden ook ondersteund.

Ondersteunde verificatieclients

2FA werkt met verificatieclients die het vereiste TOTP-protocol ondersteunen. We hebben de volgende client-apps getest:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

Verificatie op basis van twee factoren inschakelen per bedrijf

Navigeer naar Instellingen > Beveiliging en schakel de schuifbalk naast Verificatie op basis van twee factoren verplicht stellen voor alle gebruikers in.

Verificatie op basis van twee factoren inschakelen per gebruiker

Navigeer naar Gebruikersbeheer, klik op een gebruiker, selecteer Bewerken, scrol omlaag en schakel de schuifbalk naast Verificatie op basis van twee factoren in.

Gebruikers kunnen 2FA in hun eigen EBA profiel door Verificatie op basis van twee factoren in te schakelen.

Verificatie op basis van twee factoren instellen

Als gebruikers Verificatie op basis van twee factoren activeren, wordt het installatieproces onmiddellijk gestart. Gebruikers kunnen het installatieproces voortzetten of annuleren. Begin met stap 2 in het onderstaande proces.

Als Verificatie op basis van twee factoren is ingeschakeld via Gebruikersbeheer, moet de gebruiker Verificatie op basis van twee factoren instellen bij de volgende aanmeldingspoging. De installatie kan niet worden geannuleerd.

1.Klik op Instellingen.

2.Als u de ESET Secure Authentication-app voor mobiele apparaten (ESA) wilt gebruiken en deze nog niet hebt geïnstalleerd, installeer en activeer de ESA-app dan.

3.Klik op Een andere verificatie-app gebruiken als u een verificatie-app van een derde wilt gebruiken.

4.Open de mobiele app, tik op het pictogram + en scan de QR-code die op de EBA-portalpagina wordt weergegeven.

5.Klik in de EBA-portal op Doorgaan.

6.Maak een eenmalig wachtwoord in de mobiele app. (Tik op de knop die de bedrijfsnaam van uw EBA-portal weergeeft, als u de ESA-app voor mobiele apparaten gebruikt).

7.Voer op de pagina Voer eenmalig wachtwoord in het eenmalige wachtwoord in het lege veld in en klik op Verificatie.

8.Klik op Voltooien.


important

Reservecodes

Nadat 2FA is geactiveerd, ontvangt u een reeks reservecodes in uw e-mail. Deze reservecodes kunt u gebruiken als u uw mobiele apparaat waarop de ESET Secure Authentication (ESA) mobiele app is geactiveerd, niet bij de hand hebt. Bewaar uw reservecodes op een veilige plaats. U kunt de reservecodes opnieuw vanuit uw EBA-profiel naar uw e-mailadres laten verzenden door te klikken op Verzenden naast Reservecodes verzenden.

Zodra u de laatste back-upcode gebruikt, ontvangt u een e-mail met een nieuwe set van 10 back-upcodes.

De ESA-app voor mobiele apparaten installeren en activeren

1.Klik in de EBA-portal op Activeren via koppeling.

2.Ga naar de weergegeven koppeling en tik op Account toevoegen.

3.Installeer de toepassing wanneer u wordt doorgestuurd naar het toepassingscentrum in het besturingssysteem van uw mobiele telefoon.

4.Open de toepassing, lees de licentieovereenkomst en tik op Ik ga akkoord.

5.Wij raden aan dat u een pincode instelt om uw mobiele toepassing te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. U stelt uw pincode in door te tikken op Ja wanneer daarom wordt gevraagd, uw pincode te typen in het veld Nieuwe pincode en Pincode bevestigen, en op OK te tikken.

6.Klik op Doorgaan op de EBA-portalpagina.

7.Als een nieuw token nog niet is toegevoegd aan de ESA mobiele app, tikt u op het menupictogram en selecteert u Tokens verkrijgen.

8.Maak een eenmalig wachtwoord aan in de mobiele app. (Tik op de knop die de bedrijfsnaam van uw EBA-portal weergeeft.)

9.Voer op de pagina Code invoeren het eenmalige wachtwoord in het lege veld in en klik op Verificatie.

10.Klik op Voltooien.

Mijn apparaat onthouden

Gebruikers met 2FA-functionaliteit kunnen hun apparaat machtigen om niet bij elke aanmelding naar 2FA te vragen.

1.Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord op de EBA-aanmeldingspagina en druk op Aanmelden.

2.Maak een eenmalig wachtwoord in de mobiele app. (Tik op de knop die de bedrijfsnaam van uw EBA-portal weergeeft, als u de ESA-app voor mobiele apparaten gebruikt).

3.Voer het eenmalige wachtwoord in het lege veld in.

4.Selecteer Mijn aanmelding op dit apparaat vergeten en klik op Aanmelden.

Alle onthouden apparaten vergeten

1.Klik in de EBA-portal op uw naam.

2.Klik in het gedeelte Beveiliging op Vergeten naast Alle onthouden apparaten vergeten.

De hoofdgebruiker kan de lijst met alle onthouden apparaten voor alle gebruikersaccounts verwijderen.

1.Klik in de EBA-portal op Instellingen.

2.Klik in het gedeelte Beveiliging op Alle onthouden apparaten vergeten > Vergeten.

Reservecodes opnieuw verzenden

Als een gebruiker nieuwe reservecodes nodig heeft voor verificatie op basis van twee factoren, kan de hoofdgebruiker de reservecodes als volgt opnieuw verzenden:

1.Klik in de EBA-portal op Gebruikersbeheer.

2.Klik op de desbetreffende gebruiker en klik vervolgens op Bewerken.

3.Klik naast Reservecodes verzenden op Verzenden.

Verificatie op basis van twee factoren opnieuw instellen

Als een gebruiker het mobiele apparaat kwijtraakt waarmee hij of zij zich heeft geverifieerd en verificatie op basis van twee factoren opnieuw moet instellen, kan de hoofdgebruiker de verificatie-instellingen als volgt opnieuw instellen:

1.Klik in de EBA-portal op Gebruikersbeheer.

2.Klik op de desbetreffende gebruiker en klik vervolgens op Bewerken.

3.Klik naast Verificatie op basis van twee factoren opnieuw instellen op Opnieuw instellen.


note

Verificatie op basis van twee factoren opnieuw instellen voor beheerdersaccount of hoofdgebruikersaccount

Beheerders (gebruikers met schrijfmachtigingen met betrekking tot Bedrijfstoegang) kunnen hun instelling voor verificatie op basis van twee factoren niet opnieuw instellen. Ze moeten de hoofdgebruiker vragen om dit te doen.

Als u verificatie op basis van twee factoren opnieuw wilt instellen voor uw hoofdgebruikersaccount, moet u verificatie op basis van twee factoren deactiveren in uw EBA-profiel en daarna opnieuw activeren.

Verificatie op basis van twee factoren deactiveren

Als Verificatie op basis van twee factoren per bedrijf is ingeschakeld, worden alle gebruikers gedwongen om Verificatie op basis van twee factoren te gebruiken. Dit kan niet per gebruiker worden gedeactiveerd.

Als Verificatie op basis van twee factoren per bedrijf is ingeschakeld, maar later in Instellingen is uitgeschakeld, blijft deze functie actief voor gebruikers die zich tot nog toe hebben geregistreerd. Gebruikers kunnen de functie echter deactiveren in hun EBA profiel.


note

Vereisten om Verificatie op basis van twee factoren te deactiveren

Als u Verificatie op basis van twee factoren wilt deactiveren, moet u het volgende opgeven:

Het wachtwoord voor uw ESET Business Account-portal.

Een eenmalig wachtwoord of reservecode als u in het dialoogvenster Reservecode gebruiken klikt.