Importování licencí

Pro správu existujících firemních licencí prostřednictvím portálu ESET Business Account (EBA) potřebujete licenční klíč a přístup k e-mailu, který jste uvedli při nákupu licence.

1.Přejděte do sekce Licence a klikněte na Přidat licenci > Zadat licenční klíč.

2.Zadejte licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci.

eba_enterlicense_key_continue

3.Pokud je licence registrována na jinou e-mail adresu, než na kterou je založen EBA účet, e-mailem obdržíte ověřovací odkaz (platný je hodinu). Klikněte na něj, a v případě potřeby zadejte pro ověření své přihlašovací údaje do portálu ESET Business Account.

Klasická licence spravovaná prostřednictvím ESET License Administrator

Pokud jste si licenci zakoupili před říjnem 2018, budete potřebovat odpovídající heslo, které:

jste obdrželi e-mailem při nákupu licence

jste si nastavili při prvním přihlášení do portálu ESET License Administrator

Pokud máte k dispozici pouze klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), nejprve si je převeďte na licenční klíč.

V případě, že jste ke správě licence již používali portál ESET License Administrator, při přidání licence do ESET Business Account se zobrazí oznámení, a budete vyzváni k zadání hesla vlastníka licence. Dále klikněte na tlačítko Ověřit. Alternativně využijte možnost Nepamatuji si heslo vlastníka licence.

eba_move_license_from_ela_2_eba

Pokud jsou již licencí aktivovány nějaké produkty, zobrazí se oznámení. Pokud chcete zařízení ponechat aktivovaná, vyberte možnost Ponechat. V opačném případě klikněte na tlačítko Deaktivovat.


note

Účty bezpečnostních administrátorů

V průběhu migrace licencí z ESET License Administrator do portálu ESET Business Account nedojde k přenesení účtů bezpečnostních administrátorů.

Po dokončení procesu přidání licence se zobrazí dialogové okno, ve kterém naleznete bližší informace týkající se správy/stažení instalačních balíčků produktů, které můžete v rámci licence používat.

Další možnosti

Máte-li na portále ESET Business Account vytvořeny lokality, můžete nově přidanou licenci přiřadit jednotlivým lokalitám. Dále klikněte na tlačítko Potvrdit.

Pro správu produktů ESET na stanicích a serverech zalicencovaných importovanou licencí můžete využít ESET PROTECT Cloud.