ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přiřazení jednotek lokalitě

Při vytváření lokality můžete lokalitě přidělit volitelné množství jednotek ze spravovaných licencí.

1.V sekci Fond licencí klikněte na Přidat jednotky.

2.Vyberte využitelné licence.

3.Pro rozbalení balíku licencí klikněte na ikonu eba_icon_license_expand_bundle_add_units.

4.Do pole ve sloupci Jednotky zadejte počet klientů.

5.Klikněte na tlačítko Potvrdit.

eba_allocate_units_to_site_0

Přidělení licencí konkrétní lokalitě

1.Přejděte do sekce Lokality, klikněte na požadovanou lokalitu a následně vyberte možnost Přidat jednotky.

2.Vyberte využitelné licence.

3.Pro rozbalení balíku licencí klikněte na ikonu eba_icon_license_expand_bundle_add_units.

4.Do pole ve sloupci Jednotky zadejte počet klientů.

5.Klikněte na tlačítko Potvrdit.
 

Pro přidělení části licence lokalitě:

1.Přejděte do sekce Licence, klikněte na využitelnou licenci a vyberte možnost Přiřadit licenci lokalitě.

2.Zadejte počet jednotek, které chcete jednotlivým lokalitám přiřadit, případně pomocí tlačítka Rozdělit rovnoměrně dojde k automatické distribuci a spravedlivému rozdělení mezi existující lokality.

3.Klikněte na tlačítko Potvrdit.

Odebrání licence z více lokalit

1.Přejděte do sekce Licence, klikněte na požadovanou licenci a vyberte možnost Přiřadit licenci lokalitě.

2.Klikněte na tlačítko Odebrat všechny licence.

3.Klikněte na tlačítko Potvrdit.

Následně dojde ke zrušení vztahu mezi lokalitou a licencí. Zařízení zůstanou stále aktivována, zruší se pouze vztah mezi nimi a danou lokalitou.

Odebrání licence z konkrétní lokality

1.Přejděte do sekce Lokality, klikněte na požadovanou lokalitu a následně vyberte možnost Otevřít lokalitu.

2.Vyberte požadované licence.

3.Klikněte na tlačítko Odebrat.

4.V zobrazeném dialogovém okně Odebrání licencí klikněte na Odebrat.