Distribuce licence jednotlivým lokalitám

Pokud potřebujete přidělit pobočce část licence, vytvořte pro každou z nich lokalitu na portále ESET Business Account, a dále postupujte podle níže uvedených kroků.

Pro přidělení části licence lokalitě:

1.Přejděte do sekce Licence, klikněte na požadovanou licenci a vyberte možnost Přiřadit licenci lokalitě.

2.Zadejte počet jednotek, které chcete dané lokalitě přiřadit, případně pomocí tlačítka Rozdělit rovnoměrně dojde k automatické distribuci a spravedlivému rozdělení mezi existující lokality.

3.Klikněte na tlačítko Potvrdit.  

 

Pro odebrání alokované části licence lokalitě:

1.Přejděte do sekce Licence, klikněte na požadovanou licenci a vyberte možnost Přiřadit licenci lokalitě.

2.Klikněte na tlačítko Odebrat všechny licence.

3.Klikněte na tlačítko Potvrdit.  

4.V zobrazeném dialogovém okně Odebrání licencí klikněte na Odebrat.

note

Následně dojde ke zrušení vztahu mezi lokalitou a licencí. Zařízení zůstanou stále aktivována, zruší se pouze vztah mezi nimi a danou lokalitou.