Scenár offline inštalácie ESET PROTECT

Ak chcete nainštalovať nástroj ESET PROTECT a jeho súčasti v sieti bez prístupu na internet, postupujte podľa podrobných krokov pre offline inštaláciu (pri inštalácii ESET PROTECT na systéme Windows).

Na počítači s pripojením na internet

1.Vytvorte zdieľaný sieťový priečinok.

2.Stiahnite nasledujúce inštalátory do zdieľaného priečinka:

All-in-one inštalátor pre ESET PROTECT

Podporovaný balík JDK (potrebný pre Web Console).

Inštalátor ESET Management Agenta

Inštalátory bezpečnostných produktov ESET (napr. ESET Endpoint Security)

Na offline počítači so systémom Windows v rovnakej lokálnej sieti

1.Skopírujte inštalátory zo zdieľaného sieťového priečinka na offline počítač so systémom Windows, na ktorý chcete nainštalovať ESET PROTECT.

2.Nainštalujte balík JDK.

3.Nainštalujte ESET PROTECT na systém Windows pomocou All-in-one inštalátora. V priebehu inštalácie vyberte možnosť Aktivovať neskôr.

4.Aktivujte ESET PROTECT pomocou offline licencie.

5.Nasaďte ESET Management Agenta na počítače vo vašom offline prostredí pomocou inštalačného skriptu Agenta. Inštalačný skript upravte tak, aby používal novú URL adresu a inštalačný balík agenta sa tak mohol sťahovať zo zdieľaného sieťového priečinka.

6.Nasaďte bezpečnostné produkty ESET na koncové pracovné stanice vo vašej sieti pomocou klientskej úlohy „Inštalácia softvéru“. Kliknite na <Choose package> a zadajte URL adresu inštalačného balíka umiestneného v lokálnom repozitári.

7.Aktivujte bezpečnostné produkty ESET na spravovaných koncových zariadeniach použitím offline licencie.

8.Vypnite ESET LiveGrid®.


important

Dôrazne odporúčame, aby ste udržiavali celú infraštruktúru produktov ESET v offline prostredí v aktuálnom stave pomocou lokálneho aktualizačného repozitára. Pravidelne aktualizujte moduly bezpečnostných produktov ESET. Ak moduly nie sú aktuálne, počítače zobrazené v ESET PROTECT Web Console nesú príznak Neaktualizovaný. Toto upozornenie je vo Web Console možné potlačiť – zo zoznamu vyberte daný počítač a následne v roletovom menu vyberte možnosť Potlačiť.

Inštrukcie pre aktualizáciu ESET PROTECT nájdete v kapitole Aktualizácia súčastí ESET PROTECT v offline prostredí.