DNS servisný záznam

Nastavenie DNS zdrojového záznamu:

1.Na vašom DNS serveri (DNS server na radiči domény) prejdite do sekcie Control Panel > Administrative Tools.

2.Vyberte DNS.

3.V nástroji DNS Manager označte _tcp v stromovej štruktúre a vytvorte nový záznam typu Service location (SRV).

4.Zadajte názov služby do poľa Service podľa štandardných pravidiel DNS a na začiatku názvu použite podčiarkovník (_). Použite vlastný názov služby, napr. _era.

5.Zadajte tcp protokol do poľa Protocol v nasledujúcom formáte: _tcp.

6.Do poľa Port number zadajte číslo 2222.

7.Zadajte úplný názov domény (FQDN) pre ESET PROTECT Server do poľa Host offering this service.

8.Záznam uložte kliknutím na OK > Done. Nový záznam sa zobrazí v zozname.

Overenie DNS záznamu:

1.Prihláste sa na ktorýkoľvek počítač vo vašej doméne a otvorte príkazový riadok (cmd.exe).

2.Do príkazového riadka zadajte nslookup a stlačte Enter.

3.Zadajte set querytype=srv a stlačte Enter.

4.Zadajte _era._tcp.domain.name a stlačte Enter. Lokalita služby je zobrazená správne.

 


note

Keď nainštalujete ESET PROTECT Server na iný počítač, nezabudnite zmeniť hodnotu „Host offering this service:“ na úplný názov domény (FQDN) vášho nového servera.