Aktualizácia súčastí ESET PROTECT v offline prostredí

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak si prajete aktualizovať súčasti ESET PROTECT alebo produkty ESET určené pre koncové zariadenia bez prístupu na internet:


important

V offline prostredí je možné použiť úlohu pre aktualizáciu súčastí len v prípade, že sú splnené nasledujúce požiadavky:

k dispozícii je offline repozitár,

ako umiestnenie repozitára pre ESET Management Agenta je vybraná prístupná lokalita nastavená prostredníctvom politiky.

Aktualizujte ESET PROTECT Server a Web Console

1.Skontrolujte, ktorá verzia konzoly na správu produktov ESET je spustená na serveri.

2.Stiahnite si najnovší All-in-one inštalátor pre Windows alebo najnovšie samostatné inštalátory súčastí ESET PROTECT pre Linux z webovej stránky spoločnosti ESET.

3.Aktualizujte ESET PROTECT Server a ESET PROTECT Web Console:

Windows – Aktualizácia prostredníctvom All-in-one inštalátora

Linux – Manuálna aktualizácia súčastí


note

Aktualizácia Web Console a Apache Tomcat spôsobí odstránenie súborov Offline pomocníka. Ak ste používali Offline pomocníka pre ESMC alebo staršiu verziu ESET PROTECT, po aktualizácii si ho pre ESET PROTECT znova vytvorte, aby ste mali k dispozícii nového Offline pomocníka zodpovedajúceho verzii ESET PROTECT 9.1.

Pokračujte offline aktualizáciou bezpečnostných produktov ESET nainštalovaných na koncových zariadeniach

1.Zistite, aké produkty sú nainštalované na klientskych zariadeniach: Otvorte ESET PROTECT Web Console a prejdite do sekcie Riadiaci panel > ESET aplikácie.

2.Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie verzie produktov ESET určených pre koncové zariadenia.

3.Z webovej stránky spoločnosti ESET si stiahnite inštalačné súbory do lokálneho repozitára, ktorý ste nakonfigurovali počas offline inštalácie.

4.Spustite úlohu pre inštaláciu softvéru v ESET PROTECT Web Console.