Inštalácia ESET PROTECT Servera

All-in-one inštalátor nástroja ESET PROTECT je dostupný len pre operačné systémy Windows. Tento inštalátor vám umožňuje nainštalovať všetky súčasti nástroja ESET PROTECT prostredníctvom sprievodcu.

1.Spustite inštalačný balík. Na úvodnej obrazovke môžete pomocou roletového menu Jazyk zmeniť nastavenia jazyka. Pokračujte kliknutím na Ďalej.

welcome

2.Zvoľte možnosť Nainštalovať a kliknite na Ďalej.

package_installation_select

3.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET. Po prijatí Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej.

4.Vyberte súčasti, ktoré chcete nainštalovať, a kliknite na Ďalej.

arrow_down_business Microsoft SQL Server Express

arrow_down_business Pridať vlastný HTTPS certifikát pre Web Console

arrow_down_business Apache HTTP Proxy

package_installation_components

5.Ak ste vybrali možnosť Pridať vlastný HTTPS certifikát pre Web Console, kliknite na Prehľadávať a vyberte certifikát (súbor .pfx alebo p12) a zadajte jeho Prístupovú frázu (prípadne ponechajte pole prázdne v prípade, že prístupová fráza neexistuje). Inštalátor nainštaluje certifikát pre prístup do Web Console na váš Tomcat server. Pokračujte kliknutím na Ďalej.

package_installation_import_https_certificate

6.Ak sú počas overovania systémových požiadaviek zistené chyby, je potrebné ich náležite vyriešiť. Uistite sa, že váš systém spĺňa všetky požiadavky.

arrow_down_business .NET v4 nie je nainštalovaný

arrow_down_business Java nebola nájdená/Nebola nájdená 64-bitová Java

arrow_down_business Na disku je voľných len 32 MB.

arrow_down_business Na počítači je nainštalovaný ESET Remote Administrator 5.x alebo staršia verzia.

7.Keď skončí overovanie systémových požiadaviek a vaše prostredie všetky tieto požiadavky spĺňa, začne sa inštalácia. Inštalačný proces môže trvať aj viac ako hodinu v závislosti od vášho systému a sieťových nastavení.


note

Ak práve prebieha inštalácia, Sprievodca inštaláciou ESET PROTECT nereaguje a nie je možné ho ovládať.

package_installation_progress

8.Ak ste si v kroku č. 4 zvolili inštaláciu Microsoft SQL Server Express, inštalátor vykoná kontrolu pripojenia databázy. Ak už databázový server máte, inštalátor vás vyzve na zadanie údajov potrebných na pripojenie k tomuto serveru:

arrow_down_business Konfigurácia pripojenia na SQL/MySQL Server

9.Inštalátor vás vyzve na zadanie hesla účtu správcu Web Console. Toto heslo je dôležité, pretože ho budete používať na prihlásenie do ESET PROTECT Web Console. Kliknite na Ďalej.

package_installation_webconsole

10. Tieto polia môžete nechať nevyplnené, prípadne môžete vyplniť firemné údaje, ktoré sa zobrazia v podrobnostiach certifikátov ESET Management Agenta a ESET PROTECT Servera. Ak sa rozhodnete zadať heslo do poľa Heslo autority, uistite sa, že si ho zapamätáte. Kliknite na Ďalej.

package_installation_certificate

11. Zadajte platný Licenčný kľúč (je súčasťou e-mailu o kúpe produktu, ktorý ste dostali od spoločnosti ESET) a kliknite na Ďalej. Ak používate staršie licenčné údaje (používateľské meno a heslo), prekonvertujte tieto údaje na licenčný kľúč. Môžete tiež zvoliť možnosť Aktivovať neskôr (príslušné inštrukcie nájdete v kapitole Aktivácia).

package_installation_activation

12. Na obrazovke uvidíte priebeh inštalácie.

package_installation_progress_2

13. Ak ste zvolili inštaláciu nástroja Rogue Detection Sensor, zobrazia sa inštalačné okná pre WinPcap ovládač. Uistite sa, že je označená možnosť Automatically start the WinPcap driver at boot time.

14. Po ukončení inštalácie sa zobrazí správa „Súčasti programu ESET PROTECT boli úspešne nainštalované“ spolu s URL adresou ESET PROTECT Web Console. Kliknite na URL adresu pre otvorenie Web Console alebo kliknite na Dokončiť.

package_installation_successful

V prípade neúspešnej inštalácie:

Skontrolujte súbory protokolu inštalácie inštalačného balíka All-in-one. Protokoly sa nachádzajú v tom istom adresári ako All-in-one inštalátor, napr.:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Ďalšie pokyny pre vyriešenie vášho problému nájdete v časti Riešenie problémov.