Instalacja i pamięć podręczna serwera proxy Apache HTTP

Serwer proxy Apache HTTP — informacje

Serwer proxy Apache HTTP może służyć do różnych celów:

Funkcja

Rozwiązanie proxy, które udostępnia tę funkcję

Buforowanie plików do pobrania i aktualizacji

Apache HTTP Proxy lub inne rozwiązanie proxy

Buforowanie wyników ESET LiveGuard Advanced

Tylko skonfigurowana usługa Apache HTTP Proxy

Komunikacja replikacji agenta ESET Management z serwerem ESET PROTECT

Apache HTTP Proxy lub inne rozwiązanie proxy


important

Jeśli w systemie Windows już zainstalowano serwer proxy Apache HTTP i jest potrzebne jego uaktualnienie do najnowszej wersji, należy przejść do sekcji Uaktualnianie serwera proxy Apache HTTP.

Funkcja buforowania serwera proxy Apache HTTP

Apache HTTP Proxypobieranie i zapisywanie w pamięci podręcznej:

Aktualizacja modułów ESET

Pakiety instalacyjne z serwerów repozytorium

Aktualizacje komponentów produktów

Buforowane dane są dystrybuowane do klientów w punktach końcowych sieci. Buforowanie może znacznie zmniejszyć natężenie ruchu internetowego w sieci.


note

Można zainstalować oprogramowanie Squid jako alternatywę dla serwera proxy Apache HTTP.

Serwer proxy Apache HTTP można zainstalować w systemie Windows na dwa sposoby:

Instalacja z użyciem instalatora kompleksowego

Instalacja z użyciem instalatora autonomicznego

Instalacja z użyciem instalatora autonomicznego

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (apachehttp.zip).

2.Otwórz plik ApacheHttp.zip i wyodrębnij pliki do lokalizacji C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx].


note

Jeśli serwer proxy Apache HTTP ma zostać zainstalowany na innym dysku twardym, ścieżkę C:\Program Files\ należy zastąpić odpowiednią ścieżką zgodnie z poniższą instrukcją — w pliku httpd.conf znajdującym się w katalogu Apache HTTP Proxy\conf. Jeśli na przykład zawartość pliku ApacheHttp.zip rozpakowano do katalogu D:\Apache Http Proxy, ścieżkę C:\Program Files\ należy zastąpić ścieżką D:\Apache Http Proxy.

3.Otwórz administracyjny wiersz polecenia i zmień katalog na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin

4.Wykonaj następujące polecenie:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Uruchom usługę ApacheHttpProxy za pomocą następującego polecenia:

sc start ApacheHttpProxy

6.Przy użyciu wtyczki services.msc można sprawdzić, czy usługa serwera proxy Apache HTTP działa (należy szukać pozycji ApacheHttpProxy). Domyślnie usługa jest tak skonfigurowana, by uruchamiać się automatycznie.

Po ukończeniu instalacji skonfiguruj serwer proxy Apache HTTP pod kątem potrzebnych funkcji.