Serwer proxy HTTP

Co to jest serwer proxy HTTP i do czego służy?

Serwer proxy HTTP służy do przekazywania komunikacji między agentami a serwerem ESET PROTECT w środowiskach, w których komputery agentów nie mogą nawiązać połączenia z serwerem.

Jak działa serwer proxy w programie ESET PROTECT?

ESET PROTECT 9 używa niestandardowej wersji usługi Apache HTTP Proxy jako komponentu serwera proxy. Po prawidłowym skonfigurowaniu usługa Apache HTTP Proxy może działać jako serwer proxy na potrzeby agentów ESET Management. Serwer proxy nie buforuje danych ani nie otwiera komunikacji. Przekazuje tylko dane.

Czy można używać serwera proxy innego niż Serwer proxy Apache HTTP?

Każde rozwiązanie serwera proxy, które spełnia poniższe warunki, może być używane z agentem ESET Management:

Obsługa przekazywania komunikacji SSL

Obsługa HTTP CONNECT

Brak konieczności używania nazwy użytkownika i hasła

Czym różni się nowy protokół komunikacyjny?

Serwer ESET PROTECT komunikuje się z agentami ESET Management za pośrednictwem protokołu gRPC. Komunikacja wykorzystuje protokoły TLS i HTTP2, dzięki czemu może być przekazywana przez serwery proxy. Udostępnia też nowe funkcje automatycznego odzyskiwania i stałe połączenie, co usprawnia komunikację.

Jak to wpływa na wydajność?

Używanie serwera proxy HTTP nie ma poważnego wpływu na wydajność.

Kiedy należy korzystać z serwera proxy?

Korzystanie z serwera proxy jest zalecane, gdy infrastruktura spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

Jeśli komputery agentów nie mogą nawiązać bezpośredniego połączenia z serwerem ESET PROTECT.

W przypadku lokalizacji zdalnej lub oddziału serwer proxy może służyć do obsługi komunikacji:

omiędzy serwerem ESET PROTECT o serwerem proxy,

omiędzy serwerem proxy i komputerami klienckimi w lokalizacji zdalnej.

Jak skonfigurować serwer proxy HTTP

Aby można było korzystać z serwera proxy, należy skonfigurować nazwę hosta proxy HTTP w polityce agenta (Ustawienia zaawansowane > Serwer proxy HTTP). Do buforowania i przekazywania można używać różnych serwerów proxy. Zobacz ustawienia polityki poniżej:

Globalny serwer proxy — będzie używane jedno rozwiązanie proxy do buforowania pobieranych plików i przekazywania komunikacji agenta.

Różne serwery proxy na usługę — będą używane różne rozwiązania proxy do buforowania i przekazywania komunikacji.


note

Jakie inne funkcje udostępnia usługa Apache HTTP Proxy?

scheme_proxy_sm